SmoothScroll - Giúp Magic Mouse "mượt" hơn - Apps, Games, Tips for macOS

SmoothScroll – Giúp Magic Mouse “mượt” hơn

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

SmoothScroll giúp tinh chỉnh cho Magic Mouse giúp mượt hơn bao giờ hết

Screen Shot 2015-08-31 at 8.59.17 AM

Các tinh chỉnh trong SmoothScroll

SSPref3

SmoothScroll 1.0.5

https://www.fshare.vn/file/2YFZGY8Z2XBF

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  BetterTouchTool - Thêm chức năng cho Magic Mouse, Trackpad

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • Phần mềm này có crack ko bạn ạ

    Quyen Nguyen October 1, 2017 12:05 pm Reply
    • All phần mềm tại Maclife đều đã có crack

      Maclife.vn October 1, 2017 2:41 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới