Smooze – Thêm chức năng cho chuột của hãng thứ 3

May 28, 2020
FEATURED
3 0

Phần mềm này có chức năng tương tự như Steermouse mà mình đã giới thiệu trước đây. Phần mềm giúp bạn thêm nhiều tính năng hữu ích, điều chỉnh độ mượt… cho chuột không phải Magic Mouse.

Tính năng chính:

Disable scroll acceleration in macOS 10.12 Sierra and select the number of lines you want to scroll on each tick (These features are free and will always be free)
Assign gestures to any button / shortcut / app
Every app you own will have buttery smooth scrolling
Save time by attaching mouse buttons to actions
Highly optimized & Uses a very small percentage of your CPU, even on excessive use.
Auto Scroll – You can now click a selected mouse button once to auto scroll anywhere on the screen, hands free, with buttery smooth animations!
Grab & Drag & Throw – You can now use a mouse button to grab and scroll anywhere on the screen. Throwing will animate the scrolling just like it would on a trackpad
Cursor acceleration can be changed or disabled from the settings
Smooze synchronizes its drawings to the refresh rate of your display which ensures the best scrolling experience.
View screencast.

Smooze 1.2.4

https://www.fshare.vn/file/39SXYSR8KWLZ

Smooze 1.7.1

https://www.fshare.vn/file/6QX8Z49L28NA

Smooze 1.7.4

https://www.fshare.vn/file/XBEUQUUE58GB

Smooze 1.7.5_fix

https://www.fshare.vn/file/KUE3W5MF1KGD

Smooze 1.7.7

https://www.fshare.vn/file/JMBFW28PMN8T

Smooze 1.7.8

https://www.fshare.vn/file/EJAIE6GFHUM8

Smooze 1.8.4

https://www.fshare.vn/file/T9M1ZLRQ57AK

Smooze 1.8.6

https://www.fshare.vn/file/A3C4D8PNTVNC

Smooze 1.9.0

https://www.fshare.vn/file/Z33W16JUD3ZH

Smooze 1.9.3

https://www.fshare.vn/file/W2B39SVQSHR7

Smooze 1.9.4

https://www.fshare.vn/file/KBKN93FI3J8A

Smooze 1.9.5

https://www.fshare.vn/file/B1YIDZO6IS4Y

Smooze 1.9.6

https://www.fshare.vn/file/SFK72GSBZPB7

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Speedy - Tăng tốc độ, tự tiện lợi khi sử dụng Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.