Smultron – Text Editor mạnh mẽ, đơn giản, dễ sử dụng

Nov 29, 2019
Developer
1 0

Smultron  mạnh mẽ và an toàn mà không phức tạp. Sự đơn giản của nó giúp mọi người sáng tạo và viết, chỉnh sửa tất cả các loại văn bản.

Smultron rất dễ sử dụng, nó nhanh và sử dụng các công nghệ mạnh mẽ như tự động lưu. Nó giúp bạn làm những gì bạn muốn làm mà không cản trở bạn. Vì vậy, bạn có thể tiết kiệm thời gian và hoàn thành công việc. Sử dụng Smultron cho tất cả các nhu cầu văn bản của bạn.

• Smultron được thiết kế trực quan và dễ sử dụng
• Chỉnh sửa văn bản với nhiều công cụ hữu ích và mạnh mẽ
• Tất cả các tài liệu của bạn có thể dễ dàng truy cập
• Sử dụng Smultron bằng ngôn ngữ của bạn vì nó được dịch sang nhiều ngôn ngữ
• Lưu trữ tài liệu trong iCloud và truy cập chúng trên tất cả các máy Mac của bạn

Khả năng tương thích: macOS 10.13 trở lên 64-bit

Smultron 11.2.2

https://www.fshare.vn/file/P2X94J6WRSFJ

Smultron 11.2.7

ttps://www.fshare.vn/file/ETNKLZWCO6IP

Smultron 12.0.3

https://www.fshare.vn/file/1YICV6XU9DUX

Smultron_12.0.4

https://www.fshare.vn/file/RFLF4YA7UE6D

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Textastic - Code Editor đơn giản, gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.