Sound Control – Quản lý tất cả các nguồn phát âm thanh

Jul 29, 2020
FEATURED
2 0

Sound Control cho phép bạn điều khiển các nguồn phát âm thanh, cho phép chỉnh volume cho từng ứng dụng, trộn âm thanh của nhiều nguồn phát khác nhau… Tất cả được quản lý trên Menubar

Tính năng chính:

  • Per-app volume control, including mute
  • System-wide EQ with 10 or 31 bands
  • Easy control via menu bar item or hotkeys
  • Add software and keyboard control to HDMI and other audio devices
  • Independently route each app’s audio to a different output device

Sound_Control_2.4.1

https://www.fshare.vn/file/KOH3P1QC7PP4

Sound_Control_2.4.2

https://www.fshare.vn/file/QSHS7CW717PN

Sound_Control_2.4.3

https://www.fshare.vn/file/52MOB5L7Z241

Sound_Control_2.5.0

https://www.fshare.vn/file/8E3VXQLJM7VK

Hướng dẫn cr4ck

Cài xong mặc định sẽ bị báo 14 ngày, bạn nhấn vào chỗ trial 14 ngày đó và nhập Key bất kỳ sẽ tự Active

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Start - "Launcher " khá hay thay cho Dock
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.