Sound Control – Quản lý tất cả các nguồn phát âm thanh

Feb 24, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Sound Control cho phép bạn điều khiển các nguồn phát âm thanh, cho phép chỉnh volume cho từng ứng dụng, trộn âm thanh của nhiều nguồn phát khác nhau… Tất cả được quản lý trên Menubar

Tính năng chính:

  • Per-app volume control, including mute
  • System-wide EQ with 10 or 31 bands
  • Easy control via menu bar item or hotkeys
  • Add software and keyboard control to HDMI and other audio devices
  • Independently route each app’s audio to a different output device

Sound_Control_2.4.1

https://www.fshare.vn/file/KOH3P1QC7PP4

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Moom - Ứng dụng quản lý cửa sổ trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.