Sound Studio – Ứng dụng chỉnh sửa âm thanh

Nov 13, 2019
MAC APPLICATION
2 2

Sound Studio giúp bạn ghi âm và chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp trên Mac

Any audio project, completed with ease

  • Expansive compatibility. Record your work as an MP3 or AAC M4A file. Edit and export audio in several formats including AIFF and WAV.
  • Creative effects. Layer several effects like delay, reverb, chorus, or flanger filters, then tweak levels or EQ settings.
  • Multi-track support. Record live audio alongside multiple tracks of studio-added sounds.

 Sound Studio 4.8.6

REQUIREMENTS

OS X 10.8 or later, 64-bit processor

Sound.Studio.v4.6

http://www.fshare.vn/file/TP92FHCKWT/

Sound.Studio.v4.8.2

https://www.fshare.vn/file/JUFAU5WT5ZA7

Sound.Studio.v4.8.4

https://www.fshare.vn/file/X3C7MCJD1RIV

Sound.Studio.v4.8.5

https://www.fshare.vn/file/VCSQYBGZEP2X

Sound.Studio.v4.8.6

https://www.fshare.vn/file/MU5VOG1FTK4M

Sound.Studio.v4.8.7

https://www.fshare.vn/file/2A244ZEQ7KWM

Sound.Studio.v4.8.8

https://www.fshare.vn/file/OA28PLIKYWE1

Sound.Studio.v4.8.9

https://www.fshare.vn/file/SMHAPENQHWU8

Sound_Studio_v4.8.10

https://www.fshare.vn/file/TBSSAQKDUXT3

Sound_Studio_v4.8.14

https://www.fshare.vn/file/9YSSBU3NO5HO

Sound_Studio_4.8.1501

https://www.fshare.vn/file/C9ZYJL14566Z

Sound Studio 4.8.16

https://www.fshare.vn/file/9VGARSD8OKGA

Sound Studio 4.9.0

https://www.fshare.vn/file/PNRMLU74OV17

Sound Studio 4.9.1

https://www.fshare.vn/file/7OJGBWDSNN1V

Sound Studio 4.9.2

https://www.fshare.vn/file/NGYA94J4PVZ3

Sound Studio 4.9.3

https://www.fshare.vn/file/7NCKHIS9IL7T

Sound Studio 4.9.4

https://www.fshare.vn/file/W6R665XZV4MK

Chú ý:

Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  TunesKit Audio Converter - Chuyển đổi định dạng âm thanh hỗ trợ DRM

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.