Sound Studio – Ứng dụng chỉnh sửa âm thanh

Mar 11, 2020
MAC APPLICATION
3 2

Sound Studio giúp bạn ghi âm và chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp trên Mac

Any audio project, completed with ease

  • Expansive compatibility. Record your work as an MP3 or AAC M4A file. Edit and export audio in several formats including AIFF and WAV.
  • Creative effects. Layer several effects like delay, reverb, chorus, or flanger filters, then tweak levels or EQ settings.
  • Multi-track support. Record live audio alongside multiple tracks of studio-added sounds.

 Sound Studio 4.8.6

REQUIREMENTS

OS X 10.8 or later, 64-bit processor

Sound.Studio.v4.6

http://www.fshare.vn/file/TP92FHCKWT/

Sound.Studio.v4.8.2

https://www.fshare.vn/file/JUFAU5WT5ZA7

Sound.Studio.v4.8.4

https://www.fshare.vn/file/X3C7MCJD1RIV

Sound.Studio.v4.8.5

https://www.fshare.vn/file/VCSQYBGZEP2X

Sound.Studio.v4.8.6

https://www.fshare.vn/file/MU5VOG1FTK4M

Sound.Studio.v4.8.7

https://www.fshare.vn/file/2A244ZEQ7KWM

Sound.Studio.v4.8.8

https://www.fshare.vn/file/OA28PLIKYWE1

Sound.Studio.v4.8.9

https://www.fshare.vn/file/SMHAPENQHWU8

Sound_Studio_v4.8.10

https://www.fshare.vn/file/TBSSAQKDUXT3

Sound_Studio_v4.8.14

https://www.fshare.vn/file/9YSSBU3NO5HO

Sound_Studio_4.8.1501

https://www.fshare.vn/file/C9ZYJL14566Z

Sound Studio 4.8.16

https://www.fshare.vn/file/9VGARSD8OKGA

Sound Studio 4.9.0

https://www.fshare.vn/file/PNRMLU74OV17

Sound Studio 4.9.1

https://www.fshare.vn/file/7OJGBWDSNN1V

Sound Studio 4.9.2

https://www.fshare.vn/file/NGYA94J4PVZ3

Sound Studio 4.9.3

https://www.fshare.vn/file/7NCKHIS9IL7T

Sound Studio 4.9.4

https://www.fshare.vn/file/W6R665XZV4MK

Sound Studio 4.9.5

https://www.fshare.vn/file/SD9VE42NU2HY

Sound Studio 4.9.6

https://www.fshare.vn/file/H8DUYXJKYWBL

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Pro Audio Converter - Chuyển đổi giữa các định dạng âm thanh
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.