Sparrow – Chương trình quản lý email gọn nhẹ

Mar 12, 2017
Business
0 0

Sparrow là một ứng dụng quản lý e-mail nhỏ được thiết kế để giữ cho mọi thứ đơn giản và hiệu quả.

Sparrow hỗ trợ IMAP và POP:
Bạn có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ sau đây với Sparrow:
– Gmail
– MobileMe
– Yahoo!
– AOL
– Bất kỳ máy chủ IMAP
– Hotmail, MSN, Live …

Sparrow1

Sparrow

http://www.fshare.vn/file/TX8X767CJT/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  MenuTab Pro for Gmail - Truy cập Gmail ngay trên Menubar
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.