Spectrasonics Omnisphere – 1.5.8d Includes Bob Moog Tribute Library

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Bộ thư viên âm thanh cực kì đồ sộ dành cho người dùng Mac, Ai chuyên về âm thanh thì có lẽ không lạ gì bộ này.

Steps For MAC Users :
1.Download and Install all DVDs
2.Download and install the updates only.
P.S. order of installation : software , then soundsources and then patches.
3.OPen Omni in your DAW.It’ll give you a challenge code.
4.Run the keygen on a windows PC.
5.copy the challenge code and generate.
6. copy that into the plugin and restart the plugin.
7. youre good to go 🙂

Screen Shot 2015-08-29 at 5.38.18 AM

 

Trọn bộ 42Gb (6DVD)

https://www.fshare.vn/folder/MIE8M6R1I9F3

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  MainStage 3 - Ứng dụng hiệu ứng âm thanh của Apple

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.