Spectrasonics Omnisphere – 1.5.8d Includes Bob Moog Tribute Library

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Bộ thư viên âm thanh cực kì đồ sộ dành cho người dùng Mac, Ai chuyên về âm thanh thì có lẽ không lạ gì bộ này.

Steps For MAC Users :
1.Download and Install all DVDs
2.Download and install the updates only.
P.S. order of installation : software , then soundsources and then patches.
3.OPen Omni in your DAW.It’ll give you a challenge code.
4.Run the keygen on a windows PC.
5.copy the challenge code and generate.
6. copy that into the plugin and restart the plugin.
7. youre good to go 🙂

Screen Shot 2015-08-29 at 5.38.18 AM

 

Trọn bộ 42Gb (6DVD)

https://www.fshare.vn/folder/MIE8M6R1I9F3

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Native Instruments Traktor 2 - Phần mềm chuyên nghiệp về âm thanh
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.