SQLEditor – Công cụ thiết kế CSDL trên Mac

Apr 16, 2017
Developer
0 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

SQLEditor là ứng dụng hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và biểu đồ mối quan hệ thực thể (ERD) cho macOS.
SQLEditor thay thế cách gỡ mã SQL truyền thống bằng thao tác  kéo, thả, và nhấp chuột giúp bạn tạo ra cơ sở dữ liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Nếu bạn đã có một cơ sở dữ liệu thì SQLEditor có thể giúp bạn xem nó như thế nào bằng cách reverse engineering a diagram.
SQLEditor hỗ trợ export sang MySQL, Postgres, Oracle… 

SQLEditor 3.1.7 (9509)

https://www.fshare.vn/file/E59LXLXN5J15

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Mestrelab Research Mnova - Xử lý dữ liệu phân tích hóa học

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.