SQLEditor – Công cụ thiết kế CSDL trên Mac

Apr 16, 2017
Developer
0 0

SQLEditor là ứng dụng hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và biểu đồ mối quan hệ thực thể (ERD) cho macOS.
SQLEditor thay thế cách gỡ mã SQL truyền thống bằng thao tác  kéo, thả, và nhấp chuột giúp bạn tạo ra cơ sở dữ liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Nếu bạn đã có một cơ sở dữ liệu thì SQLEditor có thể giúp bạn xem nó như thế nào bằng cách reverse engineering a diagram.
SQLEditor hỗ trợ export sang MySQL, Postgres, Oracle… 

SQLEditor 3.1.7 (9509)

https://www.fshare.vn/file/E59LXLXN5J15

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  CodeKit - Công cụ hỗ trợ thiết kế website
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.