SQLPro Studio 2019 – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản và mạnh mẽ

Dec 9, 2019
Developer
2 0

SQLPro Studio cho Mac là giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu thông minh, hỗ trợ tạo MySQL, MSSQL, Oracle và kết nối Postgres, bao gồm cả SSH Tunnel.

SQLPro Studio cho Mac cung cấp khả năng làm việc với nhiều loại database một lúc trên cùng một giao diện người dùng. Tiện ích này cho phép người dùng kết nối database MySQL, MSSQL, Oracle, Postgres và có thể được sử dụng để chạy các truy vấn trên nhiều bảng khác nhau.

Features
 • Intellisense/SQL auto-completion
 • Syntax highlighting with customizable themes (including dark)
 • Tab-based interface for an optimal user experience
 • Context-aware database tree navigation, including quick access to tables, views, columns, indices, and much more
 • SQL beautifier/formatter
 • Database-wide searching
 • NTLMv2 supported (but not required)
 • Netbios support
 • Master password support for additional security
 • Supports the following database servers:
  • MySQL and MariaDB
  • PostgreSQL
  • Microsoft SQL Server (2005 and above)
  • Oracle (8i and above)

Compatibility: OS X 10.11 or later 64-bit

Web Sitehttps://www.sqlprostudio.com/

SQLPro Studio 2019.05.10

https://www.fshare.vn/file/DCB93FLDTR2P

SQLPro_Studio_2019.07.15

https://www.fshare.vn/file/3NOA233W1353

SQLPro_Studio_2019.08.29

https://www.fshare.vn/file/G2LIK16HMG65

SQLPro_Studio_2019.54

https://www.fshare.vn/file/7GD8RVWJPQ7L

SQLPro_Studio_2019.63

https://www.fshare.vn/file/Q56775VOJE2R

SQLPro_Studio_2019.64

https://www.fshare.vn/file/7CRMIHJ2C8UE

Các bản thấp hơn xem tại đây: SQL Studio Pro cho mac

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  SQLPro Studio - Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu cao cấp

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.