SQLPro Studio 2019 – 2020 – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản và mạnh mẽ

Jul 4, 2020
Developer
3 0

SQLPro Studio cho Mac là giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu thông minh, hỗ trợ tạo MySQL, MSSQL, Oracle và kết nối Postgres, bao gồm cả SSH Tunnel.

SQLPro Studio cho Mac cung cấp khả năng làm việc với nhiều loại database một lúc trên cùng một giao diện người dùng. Tiện ích này cho phép người dùng kết nối database MySQL, MSSQL, Oracle, Postgres và có thể được sử dụng để chạy các truy vấn trên nhiều bảng khác nhau.

Features
 • Intellisense/SQL auto-completion
 • Syntax highlighting with customizable themes (including dark)
 • Tab-based interface for an optimal user experience
 • Context-aware database tree navigation, including quick access to tables, views, columns, indices, and much more
 • SQL beautifier/formatter
 • Database-wide searching
 • NTLMv2 supported (but not required)
 • Netbios support
 • Master password support for additional security
 • Supports the following database servers:
  • MySQL and MariaDB
  • PostgreSQL
  • Microsoft SQL Server (2005 and above)
  • Oracle (8i and above)

Compatibility: OS X 10.11 or later 64-bit

Web Sitehttps://www.sqlprostudio.com/

SQLPro Studio 2019.05.10

https://www.fshare.vn/file/DCB93FLDTR2P

SQLPro_Studio_2019.07.15

https://www.fshare.vn/file/3NOA233W1353

SQLPro_Studio_2019.08.29

https://www.fshare.vn/file/G2LIK16HMG65

SQLPro_Studio_2019.54

https://www.fshare.vn/file/7GD8RVWJPQ7L

SQLPro_Studio_2019.63

https://www.fshare.vn/file/Q56775VOJE2R

SQLPro_Studio_2019.64

https://www.fshare.vn/file/7CRMIHJ2C8UE

SQLPro_Studio_2020.08

https://www.fshare.vn/file/18RTK4LEUUGG

SQLPro_Studio_2020.14

https://www.fshare.vn/file/ERC7NH4UQREE

SQLPro_Studio_2020.18

https://www.fshare.vn/file/EUQUUD2W4IZ6

SQLPro_Studio_2020.31

https://www.fshare.vn/file/61CDLIL4IZ6M

SQLPro_Studio_2020.35

https://www.fshare.vn/file/QB49N93DDHZA

SQLPro_Studio_2020.38

https://www.fshare.vn/file/VBMZRKCPA1XE

SQLPro_Studio_2020.39

https://www.fshare.vn/file/UHK6UJT79E1M

SQLPro_Studio_2020.45

https://www.fshare.vn/file/A6R1IBO9XN7S

SQLPro_Studio_2020.47

https://www.fshare.vn/file/X3C7PNV6Z6K2

SQLPro_Studio_2020.48

https://www.fshare.vn/file/DJBO5EC8T8DW

SQLPro_Studio_2020.59

https://www.fshare.vn/file/7JVJQURYCJE3

SQLPro_Studio_2020.61

https://www.fshare.vn/file/ZWAHAPGSEB26

Các bản thấp hơn xem tại đây: SQL Studio Pro cho mac

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  SQLiteManager Mac - Chương trình quản lý SQL
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.