Squash - Ứng dụng nén hình gọn nhẹ, dễ sử dụng - Apps, Games, Tips for macOS

Squash – Ứng dụng nén hình gọn nhẹ, dễ sử dụng

Sep 8, 2017
MAC APPLICATION
0 1

Ứng dụng đơn giản để giảm dung lượng ảnh mà không làm giảm chất lượng để up lên Web, đính kèm ảnh vào mail….

Squash Features:
– Drag and drop simplicity, single or multiple images supported
– Reduce file size of images and photos for faster uploading
– Compress JPG, and PNG without losing image quality
– Convert PNGs into JPGs
– convert PSD’s, RAW, and TIFF files into JPGs
– Optionally remove private JPG meta data
– Batch convert a folder full images
– Custom prefix file names for converted images

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Hydra - Ứng dụng tạo ảnh HDR gọn nhẹ

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới