Subler – Phần mềm làm Subtitle

Mar 22, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Subler là phần mềm đơn giản giúp bạn Mux subtitle vào file Mp4. Phần mềm hỗ trợ đuôi MKV và MOV, ngoài ra với Subler bạn còn có thể add subtitle vào 1 file Mp4 sẵn có

Tham khảo thêm  RoadMovie - ứng dụng làm phụ đề phim chuyên nghiệp

Tính năng chính:

Creation of .tx3g subtitles tracks, compatible with all Apple’s devices (iPod, AppleTV, iPhone, QuickTime)
Mux video, audio, chapters, subtitles, and closed-captions tracks from MOV, MP4, and MKV
Raw formats: H.264 Elementary streams (.h264, .264), AAC (.aac), AC3 (.ac3), Scenarist (.scc)
iTunes metadata editing

WHAT’S NEW

Version 1.2.5:

Fixed a crash when reading metadata from a mov file.
Added a queue action to set a file color space.

REQUIREMENTS

OS X 10.9 or later, 64-bit processor

Subler 1.2.5

https://www.fshare.vn/file/HNJGD8QTL82B

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.