Substance Designer 2018, 2019 – Công cụ 3D chuyên nghiệp

Jan 22, 2020
Graphics & Design
0 0

Substance Designer là phần mềm tạo vật liệu, xuất ra file vật liệu, xử lý texture làm cho texture có độ khối được sử dụng nhiều trong phim ảnh thông qua tracking 3D sẽ làm cho những modeling của chúng ta thêm phần giống với những mô hình ngoài thực tế ,sản phẩm sẽ có độ khối và độ sâu .Bạn có thể dùng file này bỏ vào các phần mềm 3D hoặc engine game để sử dụng.

Substance_Designer-2018.3.1-1869

https://www.fshare.vn/file/W6TE8M7WM4GM

Substance_Designer_2018.3.4-2204

https://www.fshare.vn/file/ZJGEDFP1RGOS

Substance_Designer_2019.1.0-2273

https://www.fshare.vn/file/DH2I3NOA3BZQ

Substance_Designer_2019.1.1

https://www.fshare.vn/file/RB22US679EX7

Allegorithmic_Substance_Designer_2019.2.2-2644

https://www.fshare.vn/file/PGY4GLFZFWZY

Allegorithmic_Substance_Designer_2019.2.3

https://www.fshare.vn/file/ZRK884MHCZQC

Allegorithmic_Substance_Designer_2019.3.1

https://www.fshare.vn/file/W984KBJKVIL8

Allegorithmic_Substance_Designer_2019.3.2

https://www.fshare.vn/file/HJYZTUK15CYK

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  3DVista Virtual Tour Suite - Ứng dụng tạo các chuyến tham quan thực tế ảo

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.