Summer Photoshop Actions – Creativemarket 3846427 – Summer Action dành Photoshop

Oct 6, 2019
Action & Presets
0 0

Pack bao gồm 15 Summer Photoshop Actions trong 1 file .atn duy nhất

  • Amazing Colors for your Works / Photography / Stocks Images / Arts / Manipulations / Project etc
  • 1 ATN File – 15 Actions Included Easy to Use
  • Group Organized Layers
  • High Quality Photoshop Actions

Thông tin cơ bản:

  • Tương thích:  Photoshop CS1+
  • Chi tiết xem tại đây:

Summer-Photoshop-Actions.

https://www.fshare.vn/file/JZ5GJ2EMKRTK

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  MB One Fell Swoop – 77 action làm đẹp ảnh dành cho Photoshop
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.