Super Denoising – Ứng dụng khử nhiễu cực tốt cho ảnh

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Super Denoising là công cụ mạnh mẽ, chuyên nghiệp để khử nhiễu cho ảnh. Phần mềm tự phát hiện, nội suy, khử nhiễu và tạo chi tiết cho ảnh cực tốt…

Amazing Features:

1 Intelligent, world-class noise reduction technology.

2 Smartly detect and instantly remove noise of 8 different levels.

3 Despeckle JPEG Artifacts.

4 One-click to auto remove noise and maintain details, colors and textures.

5 Live previews and real-time editing.

6 Batch noise reduction – Batch reduce image noise with same reduction parameter value.

7 Photo Enhancement

Super Denoising Makes Your Noisy Photos Look Their Best:

– Perfectly improve the quality of digital photos taken at night (photos with a high ISO).

– The portrait and event photos taken indoors or at dusk (especially in low light conditions) is crisp and natural-looking.

– Create a digital image that can be used for printing.

Super Denoising 1.2.8

https://www.fshare.vn/file/E42NTVQSFGSC

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  WidsMob Denoise - Ứng dụng nhỏ gọn giúp khử nhiễu cho ảnh
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.