Superior Fx Preset Pack – AKV – 100+ Transitions & Effects for Adobe Premiere Pro

Nov 2, 2019
DESIGN ASSET
0 0

Pack gồm 100+ Transitions & Effects dành cho Adobe Premiere Pro

Bao gồm:

 • Glitch Transitions
 • Music Video Transitions
 • Offset Transitions
 • Smooth Slide Transitions
 • RGB Transitions 
 • Wave Bounce Transitions
 • Color Presets
 • BONUS SFX PACK
 • 15 Woosh Transition SFX
 • 13 Glitch Transition SFX
 • Cinematic SFX
  • 5 Risers
  • 5 Impacts
  • 5 Hits
  • 5 Slams
  • 5 Brams

Xem chi tiết tại đây: AKV

 Thông tin chi tiết:

 • Tương thích: Adobe Premiere Pro CC 2019
 • Độ phân giải: 4K & HD
 • No Plug-in

AKV-SUPERIOR-FX-PRESET-PACK

https://www.fshare.vn/file/YROTQZJE3X82

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  400 Text Preset For Premiere Pro – 400 hiệu ứng text cho Premiere
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.