SVG Layers Panel for Adobe Photoshop

Aug 12, 2017
Graphics & Design
2 0

SVG Layers là một phần mở rộng của Photoshop cho phép bạn mở, chỉnh sửa và lưu các tập tin SVG trong Photoshop . Điều này có nghĩa là thêm chức năng đọc và chỉnh sửa file Vector trong Photoshop.
Các tính năng chính:
• Nhập tệp tin SVG làm các lớp vector có thể chỉnh sửa.
Xuất các tập tin SVG sạch và có thể làm việc trực tiếp từ Photoshop.
Lợi ích:
• Chỉnh sửa SVG trực tiếp trong Photoshop, và xuất lại trở lại SVG khi chỉnh sửa xong.
• Truy cập từng phần tử từ SVG và sử dụng chúng trong một ngữ cảnh khác.
• Tận dụng lợi thế của Photoshop như là một trình soạn thảo vector, và đạt được một quy trình làm việc vector đơn giản và hiệu quả hơn.

Trang chủ – http://www.svglayers.com/

SVG_LAYERS_v1.0.0

https://www.fshare.vn/file/3Q7HMDP7KYXG

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Red Giant Magic Bullet Suite - Plugin làm phim chuyên nghiệp
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.