TextBar – Tiện ích nhỏ giúp thêm text trên thanh Menu bar

Sep 22, 2019
MAC APPLICATION
0 0

TextBar là 1 phần mềm nhỏ gọn cho phép bạn dùng scripts để thêm bất kỳ nội dung gì trên thanh Taskbar.

Các bạn xem ảnh bên dưới sẽ dễ hiểu hơn

Vô cấu hình

Màn hình thiết đặt

 

TextBar_3.2.182

https://www.fshare.vn/file/1LLWIK2AYSR5

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Shortcut Bar - Truy cập nhanh các ứng dụng trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.