TG Pro (Temperature Gauge Pro) – Quản lý quạt, nhiệt độ máy

Nov 18, 2019
MAC APPLICATION
1 0

Temperature Gauge Pro quản lý quạt và chi tiết nhiệt độ cho máy Mac.

TG Pro sẽ quản lý và cảnh bảo bạn về nhiệt độ máy tính thông qua Notification center.
Về cơ bản phần mềm có 3 chức năng chính :

  • Quản lý nhiệt độ thông qua thanh màu đen như hình dưới.
  • Chỉnh tay tốc độ quạt và cài đặt rules cho tốc độ quay tuỳ theo nhiệt độ hiện tại.
  • Phát hiện lỗi của quạt hoặc cảm biến nhiệt độ trong Mac.

TG Pro (Temperature Gauge Pro) 2.38

https://www.fshare.vn/file/D5D34YA94LCO

TG Pro (Temperature Gauge Pro) 2.39

https://www.fshare.vn/file/IMCI8E3W17KZ

TG Pro (Temperature Gauge Pro) 2.40_Fix

https://www.fshare.vn/file/NN5D7L6S51I6

TG Pro (Temperature Gauge Pro) 2.42

https://www.fshare.vn/file/IUIRZDMPFSD6

Temperature Gauge Pro 2.42

https://www.fshare.vn/file/NJE6BUY4BXII

Temperature Gauge Pro 2.43

https://www.fshare.vn/file/VOGX4HR3X5LA

Temperature Gauge Pro 2.44

https://www.fshare.vn/file/RHWT5Y39RUPQ

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  CaffeinateMe - Giữ cho máy Mac không "ngủ"

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.