Tidy Up – Tìm tất cả file trùng lặp trong ổ cứng

Jan 10, 2020
MAC APPLICATION
3 0

Với Tidy Up bạn có thể tìm kiếm các file và gói tin trùng; bằng ứng dụng, nội dung, loại, nhà sản xuất, tiện ích mở rộng, thời gian chỉnh sửa, thời gian tạo, tên, nhãn hiệu…

Ngoài ra, bạn còn có thể tìm kiếm bằng tag, độ dài, bit của các file MP3 và AAC, tìm kiếm nội dung của iPhoto, Aperture, iTunes, iPod và hòm thư Mail, xóa đồng bộ hóa với iPhoto, Mail và iTunes.

Tidy Up cho phép bạn tìm kiếm các folder trùng theo tên, ngày chỉnh sửa, ngày tạo ra, nhãn hiệu, các folder trống, nội dung của chúng…

 

Tidy Up 4.1.20

https://www.fshare.vn/file/6JYWF3X3DA14

Tidy Up 4.1.22

https://www.fshare.vn/file/4MIFB1YIBQJ8

Tidy Up 5.0.10

https://www.fshare.vn/file/62GSD8OJDXBH

Tidy Up 5.1.1

https://www.fshare.vn/file/54VS4UOJE3W4

Tidy Up 5.1.2

https://www.fshare.vn/file/ZU1CB93C9YSR

Tidy Up 5.2.0_fix

https://www.fshare.vn/file/V6WT5VQTMDNV

Tidy Up 5.2.1

https://www.fshare.vn/file/SD7JXPI773J9

Tidy Up 5.2.2

https://www.fshare.vn/file/EB232QAWEYER

Tidy Up 5.2.3

https://www.fshare.vn/file/V6VQQAU5WS3O

Tidy Up 5.3.0

https://www.fshare.vn/file/JFBZRNLT1ENS

Tidy Up 5.3.1

https://www.fshare.vn/file/OTVL2AYRKCRH

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  PhotoSweeper - tìm ảnh giống hoặc trùng lặp trên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.