Tooth Fairy – Chuyển đổi kết nối cho các thiết bị Bluetooth dễ dàng

Jun 2, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Tooth Fairy giúp bạn chuyển đổi kết nối cho các thiết bị Bluetooth-ví dụ như AirPods-trực tiếp từ thanh Menu hoặc sử dụng phím nóng. Bạn có thể thực hiện điều đó trong Bluetooth menu, nhưng Tooth Fairy có thể giúp bạn tiết kiệm được một vài cú nhấp chuột.

Tooth Fairy_2.3

https://www.fshare.vn/file/MTWS1FRDAZTV

Tooth Fairy_2.4.2

https://www.fshare.vn/file/95NKKUD1P6HL

Tooth Fairy_2.4.3

https://www.fshare.vn/file/PCCFUNH4VUCT

Tooth Fairy_2.5

https://www.fshare.vn/file/K147DZKN916E

Tooth Fairy_2.6.1

https://www.fshare.vn/file/5D5AQMKQRB2Z

Tooth Fairy_2.6.2

https://www.fshare.vn/file/RR8L15AROV4M

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.