Tooth Fairy – Chuyển đổi kết nối cho các thiết bị Bluetooth dễ dàng

Jan 12, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Tooth Fairy giúp bạn chuyển đổi kết nối cho các thiết bị Bluetooth-ví dụ như AirPods-trực tiếp từ thanh Menu hoặc sử dụng phím nóng. Bạn có thể thực hiện điều đó trong Bluetooth menu, nhưng Tooth Fairy có thể giúp bạn tiết kiệm được một vài cú nhấp chuột.

Tooth Fairy_2.3

https://www.fshare.vn/file/MTWS1FRDAZTV

Tooth Fairy_2.4.2

https://www.fshare.vn/file/95NKKUD1P6HL

Tooth Fairy_2.4.3

https://www.fshare.vn/file/PCCFUNH4VUCT

Tooth Fairy_2.5

https://www.fshare.vn/file/K147DZKN916E

Tooth Fairy_2.6.1

https://www.fshare.vn/file/5D5AQMKQRB2Z

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.