Topaz Gigapixel AI – Phóng to hình ảnh không vỡ bằng công nghệ AI

Oct 2, 2019
MAC APPLICATION
0 0

Topaz AI Gigapixel là ứng dụng đầu tiên và duy nhất sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để nâng cao hình ảnh của bạn, thêm các chi tiết tự nhiên cho kết quả tuyệt vời. Sử dụng công nghệ học sâu, AIGigapixel ™ có thể phóng to và điền vào các chi tiết mà các sản phẩm thay đổi kích thước khác không được tính. Các phương pháp truyền thống này tạo ra hình ảnh bị mờ, đẹp một cách phi thực tế và không có các chi tiết hiện diện trong hình ảnh có độ phân giải cao.

Topaz Gigapixel AI 4.0.3

https://www.fshare.vn/file/2NTUIR1I7874

Topaz Gigapixel AI 4.1.2

https://www.fshare.vn/file/7Z48KXM5JXU6

Topaz Gigapixel AI 4.2.1

https://www.fshare.vn/file/VHHOP8S1H2KC

Topaz Gigapixel AI 4.2.2

https://www.fshare.vn/file/Y5K6VM8Z2XAA

Topaz_Gigapixel_AI_4.4.0

https://www.fshare.vn/file/9YRQ2TMFY96Q

Topaz Gigapixel AI 4.4.3

https://www.fshare.vn/file/4IYYPEJ89EUV

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.