Topaz JPEG to RAW AI – Giúp bạn chỉnh sửa file JPEG như trên file RAW

Aug 6, 2019
MAC APPLICATION
0 0

Topaz JPEG to RAW AI là phần mềm độc đáo sử dụng AI chuyển đổi JPEG thành RAW chất lượng cao để chỉnh sửa tốt hơn, bạn dễ dàng chỉnh sửa ảnh được chụp ở định dạng JPEG như thể chúng được chụp ở định dạng RAW.

Chi tiết trên trang chủ: https://topazlabs.com/jpeg-to-raw-ai/

Topaz.JPEG.to.RAW.AI.v2.1.2
https://www.fshare.vn/file/RWZYNZSNPB39

Topaz JPEG to RAW AI 2.2.0
https://www.fshare.vn/file/JVIOMQJ874PW

Topaz JPEG to RAW AI 2.2.1
https://www.fshare.vn/file/LWJNFVVGD7NE

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  LibRaw FastRawViewer - Công cụ xem và chuyển đổi ảnh RAW

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.