TotalSpaces – Quản lý desktop hiệu quả hơn

May 15, 2019
Lifestyle
0 0

TotalSpaces  là trình quản lý các vùng làm việc, giúp bạn hứng thú hơn khi làm việc trên Mac

  • Define your grid – and navigate left, right, up and down between your desktops
  • Choose your transitions – Cube, slide and other effects, or turn them off altogether to really speed up your mac
  • Manage your desktops and windows from the Overview Grid – a birds-eye view of your grid
  • Hotkeys, hot-corners, circulation options and more

TotalSpaces 2.7.6

https://www.fshare.vn/file/96QW4IY23X97

TotalSpaces 2.7.12

https://www.fshare.vn/file/OPAXKT3Q7IOM

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Desktop Clock - Đồng hồ trên Desktop

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới