TotalSpaces – Quản lý desktop hiệu quả hơn

Nov 12, 2019
Lifestyle
0 0

TotalSpaces  là trình quản lý các vùng làm việc, giúp bạn hứng thú hơn khi làm việc trên Mac

  • Define your grid – and navigate left, right, up and down between your desktops
  • Choose your transitions – Cube, slide and other effects, or turn them off altogether to really speed up your mac
  • Manage your desktops and windows from the Overview Grid – a birds-eye view of your grid
  • Hotkeys, hot-corners, circulation options and more

TotalSpaces 2.7.6

https://www.fshare.vn/file/96QW4IY23X97

TotalSpaces 2.7.12

https://www.fshare.vn/file/OPAXKT3Q7IOM

TotalSpaces 2.8.4

https://www.fshare.vn/file/9L12X95NMU4R

TotalSpaces 2.8.5

https://www.fshare.vn/file/HX1YLPJAIGHP

TotalSpaces 2.8.6

https://www.fshare.vn/file/YJKWJRVUCV3I

Chú ý:

Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Desktop Clock - Đồng hồ trên Desktop

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.