TotalSpaces – Quản lý desktop hiệu quả hơn

Jun 2, 2020
Lifestyle
1 0

TotalSpaces  là trình quản lý các vùng làm việc, giúp bạn hứng thú hơn khi làm việc trên Mac

  • Define your grid – and navigate left, right, up and down between your desktops
  • Choose your transitions – Cube, slide and other effects, or turn them off altogether to really speed up your mac
  • Manage your desktops and windows from the Overview Grid – a birds-eye view of your grid
  • Hotkeys, hot-corners, circulation options and more

TotalSpaces 2.7.6

https://www.fshare.vn/file/96QW4IY23X97

TotalSpaces 2.7.12

https://www.fshare.vn/file/OPAXKT3Q7IOM

TotalSpaces 2.8.4

https://www.fshare.vn/file/9L12X95NMU4R

TotalSpaces 2.8.5

https://www.fshare.vn/file/HX1YLPJAIGHP

TotalSpaces 2.8.6

https://www.fshare.vn/file/YJKWJRVUCV3I

TotalSpaces 2.8.12

https://www.fshare.vn/file/PXBEUQWZ21NV

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Bartender - Sắp xếp, làm đẹp Menubar trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.