Transition Zone – Premiere Pro – FlatPackFx – 65 hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Pr

Dec 6, 2019
DESIGN ASSET
0 0

Pack bao gồm 65 hiệu ứng chuyển cảnh rất đẹp, có hỗ trợ kéo thả.

Thông tin cơ bản:

  • Quick and easy to Drag & Drop transitions.
  • 65+ Transitions with previews.
  • 10 4K categories to choose from.
  • Drag & Drop.
  • No Plugins Required.
  • Tương thích: Premiere Pro CC 2018+
  • No plugins
  • Chi tiết xem tại đây: Tại đây

Transition zone

https://www.fshare.vn/file/ZH4TL6Q1MSSC

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  400+ Transitions for Premiere Pro - Swiftlystudio - 400 hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Pre

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.