Translatium – Công cụ dịch đa ngôn ngữ

Jul 28, 2020
FEATURED
1 5

Translatium là công cụ hỗ trợ bạn dịch qua lại giữa các ngôn ngữ một cách nhanh chóng, tiện lợi

  • Sử dụng giọng nói của bạn để viết và nghe các bản dịch
  • Sử dụng máy ảnh của bạn để dịch văn bản thành 20 ngôn ngữ gần như ngay lập tức.
  • Nhận diện chữ viết tay
  • Bạn không biết cách viết một từ? Vẽ nó!

Translatium_v7.4.1

https://www.fshare.vn/file/38JRZFVS1KHF

Translatium_v7.5.0

https://www.fshare.vn/file/ZW86UGIVM6S5

Translatium_v7.6.0

https://www.fshare.vn/file/WEX96R55ZBA6

Translatium 8.0

https://www.fshare.vn/file/8UCSSBWAF1LM

Translatium 8.2.1

https://www.fshare.vn/file/MWDUUJR1KHFD

Translatium 8.3.3

https://www.fshare.vn/file/LLYQLG7CTVPL

Translatium 8.5

https://www.fshare.vn/file/WIK15E8QRB2Y

Translatium 8.6.1

https://www.fshare.vn/file/TAPH1DGZ927M

Translatium 9.1.3

https://www.fshare.vn/file/H63Q41MPENTU

Translatium 9.2.0

https://www.fshare.vn/file/GZFREC9148HI

Translatium 9.3.0

https://www.fshare.vn/file/NPB6NG4VS4TM

Translatium 9.3.1

https://www.fshare.vn/file/929VCTTFD9XM

Translatium 9.3.3

https://www.fshare.vn/file/BA7S8F6BTVPN

Translatium 10.1.0

https://www.fshare.vn/file/95LBKL25CYJL

Translatium 10.2.1

https://www.fshare.vn/file/C6L97WODLM3B

Translatium 12.0.0

https://www.fshare.vn/file/VE3ZFTL985PT

Translatium_12.3.1

https://www.fshare.vn/file/SUM8Z35662I4

Translatium_13.0.2

https://www.fshare.vn/file/HBWAG52KF565

Translatium_13.3.1

https://www.fshare.vn/file/WM12X7XT1ELL

Translatium_13.4.0

https://www.fshare.vn/file/P48HHNLRSEC6

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Maple cho mac - Phần mềm hỗ trợ tính toán trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.