Triune Color Fantasy Luts – Bộ Luts màu ảo diệu

May 29, 2020
DESIGN ASSET
0 0

Bộ Luts màu cực đẹp đền từ Triune Color

TRIUNE COLOR’S FANTASY LUTS PACK INCLUDES:
 • 45 Fantasy Genre Movie-inspired LUTs – Game of Thrones, Harry Potter, Sleepy Hollow, Pirates of the Caribbean, Mary Poppins, Jumanji, 300, Big Fish, and many more!
 • Alexa, REDLog, Blackmagic, Canon C-Log, Standard LOG and .rec709 versions of each LUT.
 • Utility LUTs.
 • .PDF Instruction Guide for install and use.
COMPATIBLE WITH
 • Adobe Photoshop (CS6 and +)
 • Adobe Lightroom Classic (7.3 and +)
 • Adobe After Effects (CS6 and +)
 • Adobe Premiere Pro (CS6 and +)
 • Avid Media Composer (7 and +)
 • DaVinci Resolve
 • CyberLink ColorDirector 4
 • Final Cut Pro X
 • Sony Vegas
 • Affinity Photo
 • HitFilm 4 Pro
 • Wondershare Filmora
 • LumaFusion (iOS)

Fantasy_LUTs_by_Triune_Films

https://www.fshare.vn/file/XJL5L9BH8F42

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Natural Rec709 + Creative LUTs Butteryfilms - 5 hiệu ứng màu đẹp
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.