TurboWeb – Công cụ hỗ trợ thiết kế Website

May 26, 2017
Developer
2 0

TurboWeb là công cụ hỗ trợ thiết kế Websité một cách trực quan nhất mà vẫn có thể có được một website chuyên nghiệp. Chỉ với vài thao tác kéo thả, bạn có thể tạo ra một website với chất lượng cao chỉ trong vài phút

key features

● Easy drag and drop editor. If you can imagine it , you can create it.
● Clean HTML5 output optimized for fast page loads.
● Response designs optimized for mobile devices and desktop browsers.
● Insert text, pictures, videos from YouTube or Vimeo, buttons and Google maps.
● Choose from more than 70,000 clip art, stock photos and backgrounds.
● Dozens of creative web sources.
● Create a working contact form.
● Build and insert a gallery slideshow.
● Add custom HTML anywhere on a page.
● Export all web files to a ZIP file for desktop publishing.
● Publish via FTP to your web hosting provider, or register to receive and publish in minutes.
● Elements of style with shadows, inner shadows, borders and highlights.
● Fill color elements, radial and linear gradients, textures, frames or images.
● The design guidelines facilitate the organization of the elements.
● Full support for iCloud.

TurboWeb 1.1.8

https://www.fshare.vn/file/C4C21O1UWRSH

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Diffchecker - Tìm điểm khác nhau giữa các file văn bản

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • Ad ơi xin cập nhật hộ mình link, thanks!

    Leo June 1, 2017 3:56 pm Reply
    • Srr bạn mình quên post link. Đã cập nhật link

      Maclife.vn June 1, 2017 4:10 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.