Type Fu – Phần mềm tập đánh máy 10 ngón nhanh

Jul 2, 2020
Business
2 0

Type Fu là ứng dụng học đánh máy nhanh hoạt động đa nền tảng. Ứng dụng có mặt trên Windows, Mac, Linux và có mặt trên cả Chrome Web Store.

Liệt kê hết các tác dụng của việc đánh máy nhanh có lẽ thật khó. Không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tương tác với bạn bè nhanh hơn trong quá trình chat, đánh máy 10 ngón còn giúp bạn tập trung vào công việc thay vì phải chỉnh sửa các lỗi đánh máy, giảm việc đau cổ do phải chuyển đổi giữa nhìn màn hình và bàn phím…

Type Fu 4.5.7

https://www.fshare.vn/file/B2ZKJQUR2NSR

Type Fu 4.6.0

https://www.fshare.vn/file/5BU4OSPUVL11

Type Fu 4.7.0

https://www.fshare.vn/file/LEXACKHIVJT9

Type Fu 4.7.1

https://www.fshare.vn/file/UOOZQGTE9T3M

Type Fu 4.7.2

https://www.fshare.vn/file/J4LDRJ4LF2OZ

Type Fu 4.7.4

https://www.fshare.vn/file/LMYSQ2RGMKPI

Type Fu 4.7.5

https://www.fshare.vn/file/HARNPDGWVF7E

Type Fu 4.7.6

https://www.fshare.vn/file/PB8WN926EBZT

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Mate Translate - Ứng dụng tra từ điển trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.