Typeface – Trình quản lý fonts chuyên nghiệp

Jan 10, 2020
Developer
1 0

Typeface là phần mềm quản lý Font chuyên nghiệp trên macOS, với Typeface bạn có thể xem trước font, quản lý và sắp xếp fonts chuyên nghiệp nhất.

Typography và là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiết kế. Nhưng thường rất khó để tìm thấy phông chữ truyền tải đúng cảm xúc, đặc biệt là nếu bạn không chắc chắn những gì bạn đang tìm kiếm. Với giao diện tối thiểu và tập trung hoàn toàn vào phông chữ của bạn Typeface cố gắng làm cho việc duyệt bộ sưu tập fonts của bạn trở nên thú vị và dễ dàng, để bạn có thể tìm thấy phông chữ hoàn hảo cho nhu cầu của mình. 

Requirements for Typeface

  • Intel, 64-bit processor
  • OS X 10.11 or later

Typeface 2.10

https://www.fshare.vn/file/HWUAKSWWJNG2

Typeface 2.50.1860

https://www.fshare.vn/file/JOH3PZKLYSSB

Typeface 2.6.1

https://www.fshare.vn/file/MCLL11RIXYPE

Typeface_2.6.2.1928

https://www.fshare.vn/file/GPXBG3Q8L12X

Typeface_2.6.3.1977

https://www.fshare.vn/file/9U8CP8QRDB6N

Typeface_2.6.4.2006

https://www.fshare.vn/file/4WZWDTOPA22T

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Suitcase Fusion 4 - Quản lý font trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.