VanDyke SecureCRT and SecureFX – Bảo mật dữ liệu, truyền File an toàn…

VanDyke SecureCRT and SecureFX là một ứng dụng chuyển tập tin an toàn, linh hoạt với giao diện trực quan cung cấp truy cập từ xa an toàn, truyền file bảo mật và an toàn.

Các tính năng chính của phần mềm:

– Hỗ trợ truy cập an toàn các ứng dụng kinh doanh trên UNIX, Linux, hoặc VMS

– Cung cấp cấu hình, quản lý và tùy chỉnh với quyền kiểm soát các scrollback, bản đồ chính, màu sắc, phông chữ,…

– Truy cập mảng đầy đủ các thiết bị mạng từ một khách hàng với SSH2, SSH1, Telnet, Telnet / SSL

– Sử dụng thuật mã hóa hiện đại cho bảo mật dữ liệu

– Chạy các kịch bản sử dụng VBScript, JScript, PerlScript, hoặc Python

– Chuyển các tập tin giữa các thiết bị mạng với SFTP, Xmodem, Ymodem, ZMODEM, hoặc Kermit.

VanDyke SecureCRT and SecureFX 8.5.4

https://www.fshare.vn/file/E3X6R4W148JP

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Viper FTP - Trình quản lý kết nối FTP
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.