Vault 101 – Đặt password cho File và Thư mục trên Mac

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Vault 101 sẽ giúp bạn giữ cho dữ liệu của bạn được bảo vệ thông qua mã hóa AES-256 mạnh mẽ, 256-bit Advanced Encryption Standard.

Đó là cách tốt nhất để chuyển dữ liệu quan trọng trên Internet (email, điện toán đám mây, tin nhắn, vv). Thậm chí nếu Vault Capsule của bạn rơi vào tay kẻ xấu nó vẫn hoàn toàn không thể tiếp cận do mã hóa mạnh mẽ của nó dựa trên mật khẩu mã hóa AES-256. Đó là giải pháp tốt nhất nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu quan trọng của bạn được đồng bộ hóa chưa được bảo vệ trên đám mây hoặc FTP server. Mật khẩu bảo vệ tập tin và thư mục trong 3 bước đơn giản:

    1. 1 Chọn folder;
    2. 2 set capsule name và password;
    3. 3 click “Create”.

vault
vault2
vault3
vault4

Vault 101

https://www.fshare.vn/file/9NA4FJ4PYETO

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  iLock - Đặt mật khẩu truy cập ứng dụng trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.