VHS® 1247+ Transitions Package – 1247 hiệu ứng chuyển cảnh

Jan 14, 2020
Action & Presets
0 0

Gói gồm 1247 hiệu ứng chuyển cảnh trong 1 file .prfpset duy nhất dành cho Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, and DaVinci…

Taking Your Production To The Next Level

Gói bao gồm:

Over 1,247 Unique Transitions 

  • Super Easy to use – Drag & Drop
  • Swishes included
  • Detailed Tutorial Included
  • Instant Download 
  • Pre – Rendered – No Lag
  • Tương thích: Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, and DaVinci…
  • Xem chi tiết tại đây: vhsstudio

1247.Effect.Transitions.Preset.Pack.VHS.Studio

https://www.fshare.vn/file/MLVDX982B7R1

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  50 Desaturated City Lightroom Preset - 50 Preset, LUTS chỉnh màu cực chất.

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.