VHS® 1247+ Transitions Package – 1247 hiệu ứng chuyển cảnh

Jan 14, 2020
Action & Presets
0 0

Gói gồm 1247 hiệu ứng chuyển cảnh trong 1 file .prfpset duy nhất dành cho Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, and DaVinci…

Taking Your Production To The Next Level

Gói bao gồm:

Over 1,247 Unique Transitions 

  • Super Easy to use – Drag & Drop
  • Swishes included
  • Detailed Tutorial Included
  • Instant Download 
  • Pre – Rendered – No Lag
  • Tương thích: Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, and DaVinci…
  • Xem chi tiết tại đây: vhsstudio

1247.Effect.Transitions.Preset.Pack.VHS.Studio

https://www.fshare.vn/file/MLVDX982B7R1

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Afternoon Lightroom Presets Pack - Preset chỉnh sửa ảnh rất đẹp
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.