Videolancer’s Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions – 1500+ hiệu ứng chuyển cảnh.

Mar 4, 2020
DESIGN ASSET
0 0

Pack gồm 1500+ hiệu ứng chuyển cảnh cực chất dành cho Pre. Dễ sử dụng, hỗ trợ kéo thả.

Thông tin chi tiết:

 • 4K 4096×3072
 • DCI 4K 4096×2160
 • 4K Academy 3656×2664
 • 4K Flat 3996×2160
 • 4K Scope 4096×1716
 • UltraHD 3840×2160
 • GoPro 2704×1520
 • Scope 2048×858
 • Flat 1998×1080
 • FullHD 1920×1080
 • Panavision 1920×698
 • HD 1280×720
 • IGTV 1080×1920
 • Square 1080×1080
 • Tương thích: Premiere Pro CC 2018 in version 12.1.1 and higher

Xem thêm tại đây: videohive

Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 33
Ease
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 34
Shake
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 35
Swinging
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 36
Corner Ease
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 37
Bounce
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 38
Corner Swinging
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 39
3D Slide
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 40
3D Ease
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 41
Twirl
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 21
Simple
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 22
Shake
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 23
Hit
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 24
Swinging
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 25
Bounce
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 26
Long
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 27
Tilt
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 28
Offset
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 11
Simple
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 12
Shake
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 13
Hit
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 14
Swinging
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 15
Spin
Videolancer's Transitions for Premiere Pro | Original Seamless Transitions - 16
Optics

Videohive-handy-transitions-for-premiere-pro-V3

https://www.fshare.vn/file/7DYH8F7HITD3

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Hisan 50+ Ink Splash Transitions - 50+ hiệu ứng chuyển cảnh mực loang
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.