ViewPic – Trình xem ảnh thay thế Preview trên Mac

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

ViewPic là ứng dụng xem ảnh nhẹ và nhanh, phần mềm cho phép xem tất cả các hình trong thư mục, được thiết kế chuyên dụng để xem ảnh thay thế cho Preview vốn còn nhiều hạn chế trên OS X.

  • Better image viewing experience ViewPic features a neat, standard interface, with all function buttons on top, and thumbnails below. Each of them will hide automatically and display when you need them. You can even view image in chromeless mode, so you can avoid unnecessary distraction when viewing images.
  • View thousands of images in a folder Still using Preview to view images one by one? Now more…

What’s New

Version 1.2.0:

  • Release notes were unavailable when this listing was updated.

Requirements

  • Intel, 64-bit processor
  • OS X 10.7 or later
  • Xem thư viện ảnh phía trên để hiểu rõ hơn về công dụng của phần mềm

ViewPic 1.2.0

https://www.fshare.vn/file/K719VF7E5AQM

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  zGallery - Ứng dụng xem, quản lý ảnh trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.