VirtualHostX – Tạo, quản lí hosting trên Mac

Mar 22, 2020
Developer
0 0

Bạn nghĩ rằng bạn chỉ có thể chứa một trang web duy nhất trên máy Mac của bạn? Bạn có thể không biết nhưng Mac của bạn được trang bị tiêu chuẩn với Apache và tất cả mọi thứ bạn cần để chạy trang web của bạn tại local nhưng … VirtualHostX giúp bạn tạo và quản lý nhiều trang web trên máy Mac của bạn

VirtualHostX_8.3.3

https://www.fshare.vn/file/EW3FLEYEUPRF

VirtualHostX_8.3.4

https://www.fshare.vn/file/8T79CRHVNCG1

VirtualHostX_8.4.2

https://www.fshare.vn/file/LROWACLQLIFF

VirtualHostX_8.5.1

https://www.fshare.vn/file/TPSLAETQVWOF

VirtualHostX_8.5.2

https://www.fshare.vn/file/SAPELKRWWM39

VirtualHostX_8.5.3

https://www.fshare.vn/file/WIITCXG51I9D

VirtualHostX_8.6.0

https://www.fshare.vn/file/BOA3C7L815E9

VirtualHostX_8.7.7

https://www.fshare.vn/file/RZGZA93C9YSU

VirtualHostX_8.7.8

https://www.fshare.vn/file/6BQJ72I2I4PZ

VirtualHostX_8.7.11

https://www.fshare.vn/file/XVDTUFC5GIXY

VirtualHostX_8.7.12

https://www.fshare.vn/file/9VDXBFYA7WN9

VirtualHostX_8.7.14

https://www.fshare.vn/file/PUYWGASSBYKQ

VirtualHostX_8.7.16

https://www.fshare.vn/file/O6IR3TLBG2P3

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Wolf Responsive Form Maker - Phần mềm chuyên dụng thiết kế Form
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.