VSCO Film Pack – Bộ preset giả lập màu film cho Lightroom vs Photoshop

Mar 2, 2018
Graphics & Design
6 0

Gói hiệu ứng cho ảnh cực kì đẹp và phong phú đến từ hãng nổi tiếng VSCO. Tương thích với Adobe Camera Raw và Lightroom.

Không giống như nhiều preset giả lập màu film có trên thị trường, chỉ xử lý màu trên bức ảnh của bạn khi bạn develop hình, VSCO Film có sẵn một cơ sở dữ liệu một số camera thông dụng cụ thể để bạn áp dụng vào những ảnh tương ứng của mình thích hợp với máy ảnh cụ thể của mình.

Các bộ Preset màu bao gồm
Fuji 400H+1 – / + / ++ / +++ / Night / Over / Over+ / Vibrant
Kodak E100VS XP – / + / ++ / Green / Over
Ilford HP5-1 – / + / ++
Ilford HP5+1 – / + / ++
Ilford HP5+2 – / + / ++
Ilford HP5+3 – / + / ++
Kodak Portra 160+1 – / + / ++ / +++ / Alt / Alt+ / Over / Vibrant
Kodak Portra 400+1 – / + / ++ / +++ / Night / Night+ / Over / Vibrant
Kodak Portra 400+2 – / + / ++ / Night
Kodak Portra 400+3 – / + / ++ / Night / Night+
Kodak Portra 800+1 – / + / ++ / ++ Green / +++ / Night / Night + / Night ++ / Over / Vibrant
Agfa Precisa XP – / + / ++ / Green / Green – / Over
Fuji Provia 400X XP – / + Blue / + / ++ / +++ / Over + / Over
Fuji Provia 400X+1 – / + / ++ / +++ / Night / Night+ / Over / Over+ / Vibrant
Fuji Sensia XP – / + / ++ / Over / Warm / Warm+ / Warm++
Kodak TRI-X-1 – / + / ++
Kodak TRI-X+1 – / + / ++
Kodak TRI-X+2 – / + / ++
Kodak TRI-X+3 – / + / ++

Requires
• Adobe Camera Raw 7 & 9*
• Adobe Lightroom 4,5 & 6*

REQUIREMENTS

OS X 10.7 or later

vsco

VSCO Film for ACRLr 1-7 (02.06.2015)

Tham khảo thêm  840 Transitions Pack For Premiere Pro - 840 hiệu ứng chuyển cảnh cho Premiere Pro

https://www.fshare.vn/file/Z1V2CB7UF8L2

VSCO Film 01-07 [Cập nhật 08-11-2016]

https://www.fshare.vn/file/5R4ZDKGBYLRV

VSCO Film Pack 01-07 LR PS

https://www.fshare.vn/file/B5HPW3DDJ888

VSCO_Film_Complete_Pack[09.2017]

https://www.fshare.vn/file/5VRTNG3REB3A

VSCO_Film_Complete_Pack[02.2018]

https://www.fshare.vn/file/DYKLZZQGQ2QB

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.