Wattagio – Phần mềm theo dõi tình trạng Pin Macbook

May 20, 2020
FEATURED
7 3

Wattagio thông báo cho bạn về tình trạng pin hiện tại và giúp giảm tiêu thụ năng lượng. Cấu hình ứng dụng linh hoạt cung cấp các tùy chọn để tùy cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Features
Helps maintain healthy battery
Lee raw data from the battery to give you more accurate information
Overview & Health statistics for MacBook battery
shows the proportion of battery used by each application
Widget Battery
Notification battery level
status customizable battery of the menu bar
airplane mode

Wattagio 1.0.2

https://www.fshare.vn/file/LYTVNDMPHX26

Wattagio 1.1

https://www.fshare.vn/file/YG2NSTE9SY7T

Wattagio 1.1.2

https://www.fshare.vn/file/BTXXLYPDHY7S

Wattagio 1.2.1

https://www.fshare.vn/file/OKIJYU6Z9YTY

Wattagio 1.2.2

https://www.fshare.vn/file/SJ3GTIS7CUZ6

Wattagio 1.2.3

https://www.fshare.vn/file/2EJ9DSLCLPKD

Wattagio 1.3

https://www.fshare.vn/file/YYMXKS1ENSSB

Wattagio 1.3.1

https://www.fshare.vn/file/1GUMBDP5ARNR

Wattagio_1.3.2

https://www.fshare.vn/file/7Z49QLHFFLF1

Wattagio_1.4

https://www.fshare.vn/file/P59JPP6E9QNR

Wattagio_1.4.1

https://www.fshare.vn/file/P6FD9UAKPMPF

Wattagio_1.4.5

https://www.fshare.vn/file/3SFGR6AOB8UE

Wattagio_1.4.6

https://www.fshare.vn/file/GJ4NMV9F3UR1

Wattagio_1.4.7

https://www.fshare.vn/file/8T9G9ODH4RBZ

Wattagio_1.4.8

https://www.fshare.vn/file/2VVL26GIWQOX

Wattagio_1.6

https://www.fshare.vn/file/7YZPDGVQSGPT

Wattagio_1.7.2

https://www.fshare.vn/file/18S2MO8VF7E7

Wattagio_1.8

https://www.fshare.vn/file/VYYPDEOXCNXG

Wattagio_1.9

https://www.fshare.vn/file/AG4X3DA2455Y

Wattagio_1.9.1

https://www.fshare.vn/file/P5AQKCRK73J8

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Kinh nghiệm sử dụng và bảo quản pin cho Macbook.
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • Phần mềm này thực sự ad có cài vào máy không? Mình không tin lắm vào các loại phần mềm kiểu quản lý pin. Không biết ad thì sao?

    Bao December 14, 2019 12:01 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.