Wattagio – Phần mềm theo dõi tình trạng Pin Macbook

Jan 13, 2020
MAC APPLICATION
7 3

Wattagio thông báo cho bạn về tình trạng pin hiện tại và giúp giảm tiêu thụ năng lượng. Cấu hình ứng dụng linh hoạt cung cấp các tùy chọn để tùy cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Features
Helps maintain healthy battery
Lee raw data from the battery to give you more accurate information
Overview & Health statistics for MacBook battery
shows the proportion of battery used by each application
Widget Battery
Notification battery level
status customizable battery of the menu bar
airplane mode

Wattagio 1.0.2

https://www.fshare.vn/file/LYTVNDMPHX26

Wattagio 1.1

https://www.fshare.vn/file/YG2NSTE9SY7T

Wattagio 1.1.2

https://www.fshare.vn/file/BTXXLYPDHY7S

Wattagio 1.2.1

https://www.fshare.vn/file/OKIJYU6Z9YTY

Wattagio 1.2.2

https://www.fshare.vn/file/SJ3GTIS7CUZ6

Wattagio 1.2.3

https://www.fshare.vn/file/2EJ9DSLCLPKD

Wattagio 1.3

https://www.fshare.vn/file/YYMXKS1ENSSB

Wattagio 1.3.1

https://www.fshare.vn/file/1GUMBDP5ARNR

Wattagio_1.3.2

https://www.fshare.vn/file/7Z49QLHFFLF1

Wattagio_1.4

https://www.fshare.vn/file/P59JPP6E9QNR

Wattagio_1.4.1

https://www.fshare.vn/file/P6FD9UAKPMPF

Wattagio_1.4.5

https://www.fshare.vn/file/3SFGR6AOB8UE

Wattagio_1.4.6

https://www.fshare.vn/file/GJ4NMV9F3UR1

Wattagio_1.4.7

https://www.fshare.vn/file/8T9G9ODH4RBZ

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Kinh nghiệm sử dụng và bảo quản pin cho Macbook.

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • Phần mềm này thực sự ad có cài vào máy không? Mình không tin lắm vào các loại phần mềm kiểu quản lý pin. Không biết ad thì sao?

    Bao December 14, 2019 12:01 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.