Watts – Chương trình quản lý Pin macbook

Mar 1, 2017
FEATURED
0 0

Tại sao phải sử dụng Watts? Pin của máy tính sau một thời gian sử dụng cần được hiệu chỉnh lại (recalibrate) để hiển thị thời gian sử dụng pin (battery time) và phần trăm pin (percent) chính xác, và giúp cho pin hoạt động với hiệu suất lớn nhất.Watts sẽ giúp bạn làm những điều đó một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Các tính năng của Watts

1. Hiển thị thông tin của pin chính xác

Watts có thể thay thế menu bar battery mặc định của MacOS bằng một menu bar battery cao cấp hơn với một số tính năng như hướng dẫn hiệu chỉnh lại pin (recalibrate), hiển thị “sức khoẻ của pin” (Battery Health), thời gian sử dụng pin….

2.Hướng dẫn hiệu chỉnh lại pin (recalibrate)

Watts sẽ hướng dẫn bạn các bước để hiệu chỉnh lại pin một cách cụ thể và chi tiết. Bạn có thể hiệu chỉnh lại pin bất cứ khi nào bạn muốn.

3.Hỗ trợ hiển thị thông báo bằng Growl

Bạn có thể thông qua chương trình Growl để thông báo tình trạng của pin như thông báo xạc điện đã được cắm vào/được rút ra, thông báo pin yếu, nhắc nhở rút xạc ra sau một thời gian dài sử dụng….

4. Thông báo chi tiết thông tin của pin

Hiển thị chi tiết các thông tin về pin của máy Mac của bạn như Cycles, Capacity……

watts

Watts 1.3.3

http://www.fshare.vn/file/TQK5M2AHKT/

Watts 2.0

https://www.fshare.vn/file/MVDTS7BRNPC9

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  CoconutBattery - Ứng dụng kiểm tra tình trạng Pin Macbook và iDevice
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.