Weather Dock – Theo dõi thời tiết ngay trên thanh Dock

Với Weather Dock chỉ cần nhìn lướt qua biểu tượng dock, bạn có thể xem dự báo điều kiện thời tiết hiện tại hôm nay hoặc ngày mai. Với một cú nhấp chuột, bạn có thể truy cập các điều kiện hiện tại và dự báo thời tiết chi tiết đến 7 ngày.

Weather_Dock_4.5.0

https://www.fshare.vn/file/3J74MIHMF1H3

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Fenêtre - Giữ 1 cửa sổ nào đó luôn trên đầu

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.