Weather Dock – Theo dõi thời tiết ngay trên thanh Dock

Với Weather Dock chỉ cần nhìn lướt qua biểu tượng dock, bạn có thể xem dự báo điều kiện thời tiết hiện tại hôm nay hoặc ngày mai. Với một cú nhấp chuột, bạn có thể truy cập các điều kiện hiện tại và dự báo thời tiết chi tiết đến 7 ngày.

Weather_Dock_4.5.0

https://www.fshare.vn/file/3J74MIHMF1H3

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Bartender - Sắp xếp, làm đẹp Menubar trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.