WebDrive – Tạo ổ ảo từ các tài khoản đám mây

Laptopvang

WebDrive là phần mềm giúp người dùng có thể tạo một ổ đĩa ảo trên hệ thống của mình và kết nối các tài khoản đám mây của mình với nó. Trên thực tế, với sự trợ giúp của phần mềm này, tài khoản đám mây của bạn sẽ được hiển thị dưới dạng ổ cứng với một biểu tượng riêng và việc quản lý, truy cập, chỉnh sửa, sao chép và chuyển dữ liệu sẽ dễ dàng.

WebDrive có khả năng cung cấp cho bạn một kết nối rất an toàn và được mã hóa, cho phép bạn thực hiện thao tác tùy chỉnh của mình một cách rất đơn giản và dễ dàng. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng quản lý nhiều tài khoản đám mây hoặc máy chủ từ xa, bao gồm WebDAV, FTP, Google Drive, Amazon S3, SFTP, Dropbox, GroupDrive và FrontPage Server trong hệ điều hành Windows và thực hiện các hoạt động như sao chép, Chuyển, đổi tên, xóa …

Tính năng của WebDrive:

  • Quản lý, sử dụng một cách đơn giản
  • Truy cập vào đám mây trong một cú nhấp chuột
  • Kết nối an toàn với máy chủ SFTP và FTP
  • Cải thiện quyền truy cập WebDAV
  • Cài đặt cấu hình và phân phối
  • Tiết kiệm dung lượng ổ đĩa
  • Sao lưu tập tin ổ đĩa

Danh sách các tài khoản Cloud có hỗ trợ: webdrive.com/advanced-features/#connectorslist

WebDrive.Enterprise.2018.Build.18.0.600

www.fshare.vn/file/4OW6VL5MF1JF

Note: Bạn cần cài thêm OSXFUSE tại đây để có thể mout được phân vùng Cloud: www.fshare.vn/file/UOIAM1ZMWBNZ

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên


Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
HoangViet
HoangViet
1 year ago

cái này như kiểu kết nối các dịch vụ lưu trữ vào tạo 1 kết nối nhanh trên máy luôn hả a ?
nó có cộng dồn các tài khoản khác nhau để tạo vùng lưu trữ ko ạ ?

Cuong Nguyen Huy
Cuong Nguyen Huy
1 year ago

Mình có mount cái Google Drive thì nó báo lỗi Failed to mount server. Please check the Console logfile for more information.
Check log thì không hiểu gì cả.
Bác có thể giúp đỡ mình không.
2019-04-05 09:50:41.975 x86_64 : Mac OSX Version 10.13.6 (Build 17G65)
Language code:en-VN
2019-04-05 09:50:42.498 Loading site profiles from: /Users/cuong/Library/Application Support/South River Technologies/WebDrive/SiteProfiles
2019-04-05 09:50:42.498 Loading: Cường Drive.plist
2019-04-05 09:50:42.499 Loading WDSysParams…
2019-04-05 09:50:42.499 -> installationDate = 17991
2019-04-05 09:50:42.499 -> evalTotalDays = 30
2019-04-05 09:50:42.499 -> evalDaysLeft = 30
2019-04-05 09:50:42.499 -> iTotalDaysInstalled = 0
2019-04-05 09:50:42.500 -> RegCode = ’55-386N05-80308A49-007D06-5432′
2019-04-05 09:50:42.500 Loading Site Profile: Name=Cường Drive, Path=/Users/cuong/Library/Application Support/South River Technologies/WebDrive/SiteProfiles/Cường Drive.plist
2019-04-05 09:50:42.500 CertName:
2019-04-05 09:50:42.501 DavAddTrailingSlash: 1
2019-04-05 09:50:42.501 DavUseALLPROP: 0
2019-04-05 09:50:42.501 DavUseDISPLAYNAME: 0
2019-04-05 09:50:42.501 DavUseGETLASTMODIFIED: 0
2019-04-05 09:50:42.501 FtpCCC: 0
2019-04-05 09:50:42.501 FtpLISTArgs:
2019-04-05 09:50:42.502 FtpMLSDEnabled: 1
2019-04-05 09:50:42.502 FtpMLSTForProps: 1
2019-04-05 09:50:42.502 FtpPasv: 1
2019-04-05 09:50:42.502 FtpProtP: 1
2019-04-05 09:50:42.502 FtpSslMode: 0
2019-04-05 09:50:42.502 HostNameOrIP: drive.google.com
2019-04-05 09:50:42.503 HttpAuthScheme: 0
2019-04-05 09:50:42.503 HttpKeepAlive: 1
2019-04-05 09:50:42.503 HttpS3V4AuthEnable: 0
2019-04-05 09:50:42.503 HttpSslMode: 2
2019-04-05 09:50:42.503 HttpUserAgent:
2019-04-05 09:50:42.503 InetCacheFileTimeout: 15
2019-04-05 09:50:42.503 InetCacheFolderTimeout: 15
2019-04-05 09:50:42.504 InetCacheMode: 1
2019-04-05 09:50:42.504 InetCachePurgeAtMount: 0
2019-04-05 09:50:42.504 InetCachePurgeAtUmount: 0
2019-04-05 09:50:42.504 InetCmdRetryCount: 1
2019-04-05 09:50:42.504 InetCmdTimeout: 30
2019-04-05 09:50:42.504 InetCxnCount: 5
2019-04-05 09:50:42.505 InetIgnoreSetPropFailure: 0
2019-04-05 09:50:42.505 InetTraceProtocol: 1
2019-04-05 09:50:42.505 IOSTextExteions: txt;h;cpp;c;m;cgi;pl;plist;xml;
2019-04-05 09:50:42.505 MacFuseAllowOther: 0
2019-04-05 09:50:42.505 MacFuseMountLocal: 1
2019-04-05 09:50:42.505 MacFuseNoAppleDouble: 1
2019-04-05 09:50:42.505 MacFuseTimeout: 600
2019-04-05 09:50:42.506 MountAtLogin: 0
2019-04-05 09:50:42.506 Port: 443
2019-04-05 09:50:42.506 RemoteDir:
2019-04-05 09:50:42.506 S3UseVirtualHosting: 0
2019-04-05 09:50:42.506 SaveCertPassword: 0
2019-04-05 09:50:42.506 SavePassword: 1
2019-04-05 09:50:42.506 ServerType: 7
2019-04-05 09:50:42.507 SftpCanUtf8: 1
2019-04-05 09:50:42.507 SftpCiphers: aes128-ctr,aes256-ctr,aes256-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes128-ctr,aes128-cbc,3des-ctr,3des-cbc,cast128-cbc,blowfish-cbc,arcfour,arcfour128,arcfour256
2019-04-05 09:50:42.507 SftpMacs: hmac-sha1,hmac-md5,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
2019-04-05 09:50:42.507 SftpProtoVersion: 6
2019-04-05 09:50:42.507 SftpZLibEnabled: 0
2019-04-05 09:50:42.507 SiteAnonymous: 0
2019-04-05 09:50:42.507 SiteName: Cường Drive
2019-04-05 09:50:42.507 SiteUID: 961DC328-2C79-4BC0-8996-A162A0B694FF
2019-04-05 09:50:42.508 UseCerts: 0
2019-04-05 09:50:42.508 UseDefaultPort: 1
2019-04-05 09:53:11.782 Loading WDSysParams…
2019-04-05 09:53:11.783 -> installationDate = 17991
2019-04-05 09:53:11.783 -> evalTotalDays = 30
2019-04-05 09:53:11.783 -> evalDaysLeft = 30
2019-04-05 09:53:11.783 -> iTotalDaysInstalled = 0
2019-04-05 09:53:11.784 -> RegCode = ’55-386N05-80308A49-007D06-5432′
2019-04-05 09:53:11.784 Loading Site Profile: Name=Cường Drive, Path=/Users/cuong/Library/Application Support/South River Technologies/WebDrive/SiteProfiles/Cường Drive.plist
2019-04-05 09:53:11.785 CertName:
2019-04-05 09:53:11.785 DavAddTrailingSlash: 1
2019-04-05 09:53:11.785 DavUseALLPROP: 0
2019-04-05 09:53:11.785 DavUseDISPLAYNAME: 0
2019-04-05 09:53:11.785 DavUseGETLASTMODIFIED: 0
2019-04-05 09:53:11.786 FtpCCC: 0
2019-04-05 09:53:11.786 FtpLISTArgs:
2019-04-05 09:53:11.786 FtpMLSDEnabled: 1
2019-04-05 09:53:11.786 FtpMLSTForProps: 1
2019-04-05 09:53:11.786 FtpPasv: 1
2019-04-05 09:53:11.787 FtpProtP: 1
2019-04-05 09:53:11.787 FtpSslMode: 0
2019-04-05 09:53:11.787 HostNameOrIP: drive.google.com
2019-04-05 09:53:11.787 HttpAuthScheme: 0
2019-04-05 09:53:11.787 HttpKeepAlive: 1
2019-04-05 09:53:11.788 HttpS3V4AuthEnable: 0
2019-04-05 09:53:11.788 HttpSslMode: 2
2019-04-05 09:53:11.788 HttpUserAgent:
2019-04-05 09:53:11.788 InetCacheFileTimeout: 15
2019-04-05 09:53:11.788 InetCacheFolderTimeout: 15
2019-04-05 09:53:11.788 InetCacheMode: 1
2019-04-05 09:53:11.789 InetCachePurgeAtMount: 0
2019-04-05 09:53:11.789 InetCachePurgeAtUmount: 0
2019-04-05 09:53:11.789 InetCmdRetryCount: 1
2019-04-05 09:53:11.789 InetCmdTimeout: 30
2019-04-05 09:53:11.789 InetCxnCount: 5
2019-04-05 09:53:11.790 InetIgnoreSetPropFailure: 0
2019-04-05 09:53:11.790 InetTraceProtocol: 1
2019-04-05 09:53:11.790 IOSTextExteions: txt;h;cpp;c;m;cgi;pl;plist;xml;
2019-04-05 09:53:11.790 MacFuseAllowOther: 0
2019-04-05 09:53:11.790 MacFuseMountLocal: 1
2019-04-05 09:53:11.790 MacFuseNoAppleDouble: 1
2019-04-05 09:53:11.791 MacFuseTimeout: 600
2019-04-05 09:53:11.791 MountAtLogin: 0
2019-04-05 09:53:11.791 Port: 443
2019-04-05 09:53:11.791 RemoteDir:
2019-04-05 09:53:11.791 S3UseVirtualHosting: 0
2019-04-05 09:53:11.791 SaveCertPassword: 0
2019-04-05 09:53:11.792 SavePassword: 1
2019-04-05 09:53:11.792 ServerType: 7
2019-04-05 09:53:11.792 SftpCanUtf8: 1
2019-04-05 09:53:11.792 SftpCiphers: aes128-ctr,aes256-ctr,aes256-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes128-ctr,aes128-cbc,3des-ctr,3des-cbc,cast128-cbc,blowfish-cbc,arcfour,arcfour128,arcfour256
2019-04-05 09:53:11.792 SftpMacs: hmac-sha1,hmac-md5,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
2019-04-05 09:53:11.792 SftpProtoVersion: 6
2019-04-05 09:53:11.793 SftpZLibEnabled: 0
2019-04-05 09:53:11.793 SiteAnonymous: 0
2019-04-05 09:53:11.793 SiteName: Cường Drive
2019-04-05 09:53:11.793 SiteUID: 961DC328-2C79-4BC0-8996-A162A0B694FF
2019-04-05 09:53:11.793 UseCerts: 0
2019-04-05 09:53:11.793 UseDefaultPort: 1
2019-04-05 09:53:13.339 Loading WDSysParams…
2019-04-05 09:53:13.339 -> installationDate = 17991
2019-04-05 09:53:13.340 -> evalTotalDays = 30
2019-04-05 09:53:13.340 -> evalDaysLeft = 30
2019-04-05 09:53:13.340 -> iTotalDaysInstalled = 0
2019-04-05 09:53:13.340 -> RegCode = ’55-386N05-80308A49-007D06-5432′
2019-04-05 09:53:13.340 Loading Site Profile: Name=Cường Drive, Path=/Users/cuong/Library/Application Support/South River Technologies/WebDrive/SiteProfiles/Cường Drive.plist
2019-04-05 09:53:13.341 CertName:
2019-04-05 09:53:13.341 DavAddTrailingSlash: 1
2019-04-05 09:53:13.342 DavUseALLPROP: 0
2019-04-05 09:53:13.342 DavUseDISPLAYNAME: 0
2019-04-05 09:53:13.342 DavUseGETLASTMODIFIED: 0
2019-04-05 09:53:13.342 FtpCCC: 0
2019-04-05 09:53:13.342 FtpLISTArgs:
2019-04-05 09:53:13.343 FtpMLSDEnabled: 1
2019-04-05 09:53:13.343 FtpMLSTForProps: 1
2019-04-05 09:53:13.343 FtpPasv: 1
2019-04-05 09:53:13.343 FtpProtP: 1
2019-04-05 09:53:13.343 FtpSslMode: 0
2019-04-05 09:53:13.343 HostNameOrIP: drive.google.com
2019-04-05 09:53:13.344 HttpAuthScheme: 0
2019-04-05 09:53:13.344 HttpKeepAlive: 1
2019-04-05 09:53:13.344 HttpS3V4AuthEnable: 0
2019-04-05 09:53:13.344 HttpSslMode: 2
2019-04-05 09:53:13.344 HttpUserAgent:
2019-04-05 09:53:13.344 InetCacheFileTimeout: 15
2019-04-05 09:53:13.345 InetCacheFolderTimeout: 15
2019-04-05 09:53:13.345 InetCacheMode: 1
2019-04-05 09:53:13.345 InetCachePurgeAtMount: 0
2019-04-05 09:53:13.345 InetCachePurgeAtUmount: 0
2019-04-05 09:53:13.346 InetCmdRetryCount: 1
2019-04-05 09:53:13.346 InetCmdTimeout: 30
2019-04-05 09:53:13.346 InetCxnCount: 5
2019-04-05 09:53:13.346 InetIgnoreSetPropFailure: 0
2019-04-05 09:53:13.346 InetTraceProtocol: 1
2019-04-05 09:53:13.346 IOSTextExteions: txt;h;cpp;c;m;cgi;pl;plist;xml;
2019-04-05 09:53:13.347 MacFuseAllowOther: 0
2019-04-05 09:53:13.347 MacFuseMountLocal: 1
2019-04-05 09:53:13.347 MacFuseNoAppleDouble: 1
2019-04-05 09:53:13.347 MacFuseTimeout: 600
2019-04-05 09:53:13.347 MountAtLogin: 0
2019-04-05 09:53:13.348 Port: 443
2019-04-05 09:53:13.348 RemoteDir:
2019-04-05 09:53:13.348 S3UseVirtualHosting: 0
2019-04-05 09:53:13.348 SaveCertPassword: 0
2019-04-05 09:53:13.348 SavePassword: 1
2019-04-05 09:53:13.349 ServerType: 7
2019-04-05 09:53:13.349 SftpCanUtf8: 1
2019-04-05 09:53:13.349 SftpCiphers: aes128-ctr,aes256-ctr,aes256-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes128-ctr,aes128-cbc,3des-ctr,3des-cbc,cast128-cbc,blowfish-cbc,arcfour,arcfour128,arcfour256
2019-04-05 09:53:13.349 SftpMacs: hmac-sha1,hmac-md5,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
2019-04-05 09:53:13.349 SftpProtoVersion: 6
2019-04-05 09:53:13.350 SftpZLibEnabled: 0
2019-04-05 09:53:13.350 SiteAnonymous: 0
2019-04-05 09:53:13.350 SiteName: Cường Drive
2019-04-05 09:53:13.350 SiteUID: 961DC328-2C79-4BC0-8996-A162A0B694FF
2019-04-05 09:53:13.350 UseCerts: 0
2019-04-05 09:53:13.350 UseDefaultPort: 1
2019-04-05 09:53:13.351 Mounting drive with the following options: /Applications/WebDrive.app/Contents/Resources/webdrivefs (
“C\U01b0\U1eddng Drive”
)
2019-04-05 09:53:43.415 Unmounting Drive: Mount Point=/Volumes/Cường Drive
2019-04-05 09:53:43.481 Error: Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=0 “noErr: Call succeeded with no error” UserInfo={NSLocalizedFailureReason=unmount failed}
2019-04-05 09:53:43.506 Output: Unable to mount site Cường Drive
2019-04-05 09:54:16.696 Loading site profiles from: /Users/cuong/Library/Application Support/South River Technologies/WebDrive/SiteProfiles
2019-04-05 09:54:16.706 Loading: Cường Drive.plist
2019-04-05 09:54:16.707 Loading WDSysParams…
2019-04-05 09:54:16.707 -> installationDate = 17991
2019-04-05 09:54:16.707 -> evalTotalDays = 30
2019-04-05 09:54:16.708 -> evalDaysLeft = 30
2019-04-05 09:54:16.708 -> iTotalDaysInstalled = 0
2019-04-05 09:54:16.708 -> RegCode = ’55-386N05-80308A49-007D06-5432′
2019-04-05 09:54:16.708 Loading Site Profile: Name=Cường Drive, Path=/Users/cuong/Library/Application Support/South River Technologies/WebDrive/SiteProfiles/Cường Drive.plist
2019-04-05 09:54:16.709 CertName:
2019-04-05 09:54:16.709 DavAddTrailingSlash: 1
2019-04-05 09:54:16.709 DavUseALLPROP: 0
2019-04-05 09:54:16.709 DavUseDISPLAYNAME: 0
2019-04-05 09:54:16.710 DavUseGETLASTMODIFIED: 0
2019-04-05 09:54:16.710 FtpCCC: 0
2019-04-05 09:54:16.710 FtpLISTArgs:
2019-04-05 09:54:16.710 FtpMLSDEnabled: 1
2019-04-05 09:54:16.710 FtpMLSTForProps: 1
2019-04-05 09:54:16.710 FtpPasv: 1
2019-04-05 09:54:16.711 FtpProtP: 1
2019-04-05 09:54:16.711 FtpSslMode: 0
2019-04-05 09:54:16.711 HostNameOrIP: drive.google.com
2019-04-05 09:54:16.711 HttpAuthScheme: 0
2019-04-05 09:54:16.711 HttpKeepAlive: 1
2019-04-05 09:54:16.712 HttpS3V4AuthEnable: 0
2019-04-05 09:54:16.712 HttpSslMode: 2
2019-04-05 09:54:16.712 HttpUserAgent:
2019-04-05 09:54:16.712 InetCacheFileTimeout: 15
2019-04-05 09:54:16.712 InetCacheFolderTimeout: 15
2019-04-05 09:54:16.712 InetCacheMode: 1
2019-04-05 09:54:16.713 InetCachePurgeAtMount: 0
2019-04-05 09:54:16.713 InetCachePurgeAtUmount: 0
2019-04-05 09:54:16.713 InetCmdRetryCount: 1
2019-04-05 09:54:16.713 InetCmdTimeout: 30
2019-04-05 09:54:16.713 InetCxnCount: 5
2019-04-05 09:54:16.713 InetIgnoreSetPropFailure: 0
2019-04-05 09:54:16.714 InetTraceProtocol: 1
2019-04-05 09:54:16.714 IOSTextExteions: txt;h;cpp;c;m;cgi;pl;plist;xml;
2019-04-05 09:54:16.714 MacFuseAllowOther: 0
2019-04-05 09:54:16.714 MacFuseMountLocal: 1
2019-04-05 09:54:16.714 MacFuseNoAppleDouble: 1
2019-04-05 09:54:16.715 MacFuseTimeout: 600
2019-04-05 09:54:16.715 MountAtLogin: 0
2019-04-05 09:54:16.715 Port: 443
2019-04-05 09:54:16.715 RemoteDir:
2019-04-05 09:54:16.715 S3UseVirtualHosting: 0
2019-04-05 09:54:16.715 SaveCertPassword: 0
2019-04-05 09:54:16.716 SavePassword: 1
2019-04-05 09:54:16.716 ServerType: 7
2019-04-05 09:54:16.716 SftpCanUtf8: 1
2019-04-05 09:54:16.716 SftpCiphers: aes128-ctr,aes256-ctr,aes256-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes128-ctr,aes128-cbc,3des-ctr,3des-cbc,cast128-cbc,blowfish-cbc,arcfour,arcfour128,arcfour256
2019-04-05 09:54:16.716 SftpMacs: hmac-sha1,hmac-md5,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
2019-04-05 09:54:16.716 SftpProtoVersion: 6
2019-04-05 09:54:16.717 SftpZLibEnabled: 0
2019-04-05 09:54:16.717 SiteAnonymous: 0
2019-04-05 09:54:16.717 SiteName: Cường Drive
2019-04-05 09:54:16.717 SiteUID: 961DC328-2C79-4BC0-8996-A162A0B694FF
2019-04-05 09:54:16.717 UseCerts: 0
2019-04-05 09:54:16.717 UseDefaultPort: 1

4
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x