WebVideoHunter – Công cụ tải và chuyển đổi video từ Youtube

Với WebVideoHunter bạn sẽ có một công cụ All in one mọi thứ về Youtube, bạn có thể duyệt, xem video, tải video từ Youtube và chuyển đổi thành đuôi mà bạn mong muốn.

The WebVideoHunter Full and Pro versions also support downloading HD videos and offer other functions.

  • Search and download YouTube HD videos
  • Search and download videos Vimeo and others (including HD videos)
  • Get video URL
  • YouTube feature to iTunes

WebVideoHunter_5.9.8

https://www.fshare.vn/file/K4MJHL7WQNU2

WebVideoHunter_5.9.9

https://www.fshare.vn/file/AXKPNTVPKHFD

WebVideoHunter_6.0.7

https://www.fshare.vn/file/TK5OPA11P8QS

WebVideoHunter_6.0.8

https://www.fshare.vn/file/NJING1I5ZBA9

WebVideoHunter_6.0.9

https://www.fshare.vn/file/JJVJQRFHUL7U

WebVideoHunter_6.1.2

https://www.fshare.vn/file/ERB1W96VOGY6

WebVideoHunter_6.1.3

https://www.fshare.vn/file/TIR1KIK3GOSM

WebVideoHunter_6.1.4

https://www.fshare.vn/file/NLSVS2LIIS7C

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  YouTubeHunter - Ứng dụng tải Video từ Youtube, Vimeo...
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.