WiFi Explorer Pro - Xem tất cả các thông tin mạng Wifi - Apps, Games, Tips for macOS

WiFi Explorer Pro – Xem tất cả các thông tin mạng Wifi

WiFi Explorer Pro sẽ quét, tìm và khắc phục sự cố mạng không dây. Đây là phiên bản Pro của ứng dụng Wifi Explore mà mình đã giới thiệu trước đây

Tham khảo thêm  WiFi Explorer - Xem tất cả các thông tin về mạng Wifi

Xác định nhanh các xung đột kênh, tín hiệu chồng chéo hoặc các vấn đề cấu hình có thể ảnh hưởng đến kết nối và hiệu suất của mạng không dây tại nhà hoặc văn phòng của bạn.

Nhận thông tin chi tiết về mạng: tên (SSID), địa chỉ MAC (BSSID), nhà sản xuất thiết bị, cường độ tín hiệu (RSSI), tiếng ồn, kênh, băng tần, cấu hình bảo mật, tốc độ dữ liệu được hỗ trợ và nhiều hơn nữa.

 WiFi Explorer Pro 1.0.11

https://www.fshare.vn/file/CXEVXU75TE7M

WiFi Explorer Pro 1.1.12

https://www.fshare.vn/file/W6R678871CB8

WiFi Explorer Pro 2.0

https://www.fshare.vn/file/7CSS9OCFSFJ5

WiFi Explorer Pro 2.1.6

https://www.fshare.vn/file/9ZXHD2XBFX6P

WiFi Explorer Pro 2.1.7

https://www.fshare.vn/file/4Q2US8E3X6TA

WiFi Explorer Pro 2.2

https://www.fshare.vn/file/JL3AZSQ2TPQA

WiFi Explorer Pro 2.6

https://www.fshare.vn/file/CV5SBU4Q2TNI

Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới