Goka macone

WiFiSpoof – Công cụ thay đổi địa chỉ Mac của card mạng dễ dàng

WiFiSpoof là công cụ mạng hệ thống cuối cùng cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng về trạng thái hiện tại của các thiết bị mạng trên máy Mac của bạn.

Bao gồm các tính năng chính như:

 • Easily see all available network interfaces
 • Current MAC Address
 • System hardware MAC Address
 • Current Wi-Fi connection BSSID, SSID, Security, Channel, RSSI, Noise, Tx Rate and MCS Index
 • Current Wi-Fi card vendor data
 • MAC Address spoofing*
 • Advanced rule support for Wi-Fi connection changes*
 • Reverse OUI lookup (easily update the inbuilt database in preferences)

Tương thích: OS X 10.11 or later, 64-bit processor

WiFiSpoof_3.5.6

www.fshare.vn/file/XPELKRTLACIB

WiFiSpoof_3.5.7

www.fshare.vn/file/GY7R1H3R9QPZ

WiFiSpoof_3.5.8

www.fshare.vn/file/FNQFOV5OSLDS

WiFiSpoof_3.6 [từ bản này Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/2UWPI74SC1UY

WiFiSpoof_3.6.1

www.fshare.vn/file/D3ZFX3EFQ2US

WiFiSpoof_3.6.2

www.fshare.vn/file/DJCV3HXZTVPK

WiFiSpoof_3.6.3

www.fshare.vn/file/EOYKNBA6TBRM

WiFiSpoof 3.6.4

www.fshare.vn/file/2QAVBLU5WWGB

WiFiSpoof_3.7

www.fshare.vn/file/SUK27NFUPO33

WiFiSpoof 3.8

www.fshare.vn/file/VL4FK886WQP4

WiFiSpoof 3.8.0.1

www.fshare.vn/file/984MJKWM4FK8

WiFiSpoof_3.8.0.2

www.fshare.vn/file/663LG8HHNKKX

WiFiSpoof_3.8.2

www.fshare.vn/file/OH5X11SLEW3G

WiFiSpoof_3.8.3

www.fshare.vn/file/JNEO1RK99AFY

WiFiSpoof_3.8.4

www.fshare.vn/file/K16JVJQUPTNI

WiFiSpoof 3.8.4.1

www.fshare.vn/file/UUHJXTZA6PSI

WiFiSpoof_3.8.5

www.fshare.vn/file/6UIPTPUT9JOH

Lưu ý: App này cần tắt SIP để có thể hoạt động tốt.

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số (rất ít) phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây
Vender

Comments are closed.