Wolf Responsive Form Maker – Phần mềm chuyên dụng thiết kế Form

Sep 11, 2019
Developer
0 0

Wolf Responsive Form Maker là ứng dụng chuyên để thiết kế Form với giao diện kéo và thả dễ dàng với tích hợp Bootstrap. Nhờ đó bạn dễ dàng thiết kế các biểu mẫu cho Web mà không cần phải biết về Code.

Wolf_Responsive_Form_Maker_2.37.1

https://www.fshare.vn/file/TOO5D7KYWF1O

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  AppCode 3.1.7 - Công cụ hỗ trợ lập trình

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.