Wondershare PDFelement Pro 7 – Phần mềm tạo, chỉnh sửa, quản lý file PDF gọn nhẹ

May 22, 2020
FEATURED
1 0

Wondershare PDFelement là phần mềm đọc, chỉnh sửa, chuyển đổivà quản lý file PDF tất cả trong một hiệu quả nhất hiện nay. Bạn có thể tải Wondershare PDFelement miễn phí trên maclife.vn để sử dụng ngay các tính năng hữu ích của sản phẩm.

Wondershare PDFelement hay còn gọi tắt là PDFelement là giải pháp quản lý và chỉnh sửa file PDF tất cả trong một. Nó cung cấp cho người dùng một cách hoàn toàn mới và hiệu quả để làm việc với tài liệu PDF của mình.

Các tính năng chính của phần mềm như:

– Tạo
– Chỉnh sửa
– Chuyển đổi
– Review
– Forms
– Sign
– Secure
– Công nghệ nhận diện ký tự OCR

Compatibility: macOS 10.12 or later 64-bit

Trang chủ: https://www.wondershare.com

Wondershare_PDFelement_Pro_7.0.1.2255

https://www.fshare.vn/file/4HTE9SX26D6E

Wondershare DFelement PRO 7.0.9.2495

https://www.fshare.vn/file/ZV5PXA985OSM

Wondershare_PDFelement_Pro_7.1.0.2529

https://www.fshare.vn/file/LRQ41KIJXRSE

Wondershare_PDFelement_PRO_7.0.10.2569

https://www.fshare.vn/file/7RZFSGMHAO9Y

Wondershare_PDFelement_Pro_7.2.0.2612

https://www.fshare.vn/file/8F7GD6IR1KGB

Wondershare PDFelement Pro 7.3.1.2704

https://www.fshare.vn/file/OW7Z4BXHCYJI

Wondershare PDFelement Pro 7.3.3.2738

https://www.fshare.vn/file/VJT8CQGTFDDF

Wondershare PDFelement Pro 7.5.1.2758

https://www.fshare.vn/file/J6XYRORKBLPK

 Wondershare_PDFelement_Pro_7.5.4.2820

https://www.fshare.vn/file/P3YBDMQI6ZA2

Wondershare_PDFelement_Pro_7.5.5.2868

https://www.fshare.vn/file/H5Z8XPI6Y39R

Wondershare_PDFelement_Pro_7.5.7.2895

https://www.fshare.vn/file/PYDP7IR2LN7P

Wondershare_PDFelement_7.6.0.3023

https://www.fshare.vn/file/W4IYZTWT5Y3C

Wondershare_PDFelement_7.6.0.3023

https://www.fshare.vn/file/HPRHTE9RSIS7

Wondershare_PDFelement_Pro_7.6.2.3086.5255

https://www.fshare.vn/file/JUE6D468F3VX

Wondershare_PDFelement_7.6.3.3091

https://www.fshare.vn/file/G2LLVF8KXODH

Các bản thấp hơn xem tại: Wondershare PDFelement Pro 6

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Cisdem PDF to Word Converter with OCR - Chuyển file PDF, file ảnh sang Word
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.