xScan – Kiểm tra toàn diện Macbook của bạn

Mar 16, 2017
MAC APPLICATION
0 1

xScan giúp bạn theo dõi mọi hoạt động của hệ thống từ đó cho đánh giá toàn diện về máy tính của bạn

xscan

xScan cảnh báo ngay cho bạn khi có các vấn đề về phần cứng hoặc lỗi ổ cứng… Phần mềm cũng cung cấp cho bạn những lỗi cơ bản của hệ điều hành cũng như một vài tiến trình khác. Phần mềm khá cần thiết cho bạn nào đi mua máy cũ cần có cái nhìn tổng quan về máy mà bạn sắp mua ^_^

xScan 4 chỉ chạy trên OS X 10.9 về sau

XScan 4.0.9

https://www.fshare.vn/file/JL4HS9M247E6

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Fantastical - Ứng dụng lịch và quản lý nhắc việc cho Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.