Yate – Ứng dụng quản lý và gắn “tag” cho file âm thanh

May 26, 2020
Lifestyle
0 2

Yate là ứng dụng giúp bạn quản lý file âm thanh bằng cách gắn tag cho file Media. Với Yate bạn có thể gắn Tag cho hầu hết các định dạng âm thanh.

Yate hỗ trợ AIFF, APE, DFF, DSF, FLAC, OGG OPUS, OGG VORBIS, M4A, M4B, MP3, MP2, MP4, STEM.MP4, WAV and WV files. Supports video in M4V and MP4. Tính năng của nó tích hợp với iTunes, MusicBrainz và discogs.

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.