YouTubeHunter – Ứng dụng tải Video từ Youtube, Vimeo…

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Chỉ mất vài giây để download video từ YouTube, Vimeo, DailyMotion, VEVO và nhiều host khác. YouTubeHunter tải video nhanh gấp 15 lần tốc độ xem video và hỗ trợ simultaneous downloads.

YouTubeHunter has built-in search and preview capabilities.
“Get video by URL” feature is available.
YouTubeHunter keeps subtitles for YouTube and DailyMotion videos.
You don’t need install any additional players or converters. Downloaded videos will be automatically converted to format viewable on your Mac. Or you can can choose appropriate option and YouTube videos will be converted to mp3.
YouTubeHunter saves original names from source web-pages for downloaded videos.
With “Add to iTunes” feature you can immediately copy downloaded videos and music to any of your devices such as iPhone, iPad, iPod, etc.
Special Safari extension for YouTube hides the most of YouTube video advertisings.
YouTubeHunter supports English, Italian, Spanish, French, Japanese languages.

More info: http://www.youtubehunter.com/

YouTubeHunter_v5.6.2

https://www.fshare.vn/file/UHL83I3I3LIF

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  iTube Studio - Hỗ trợ tải Video từ hầu hết các website phổ biến
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.