YouTubeHunter – Ứng dụng tải Video từ Youtube, Vimeo…

Mar 13, 2017
MAC APPLICATION
0 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Chỉ mất vài giây để download video từ YouTube, Vimeo, DailyMotion, VEVO và nhiều host khác. YouTubeHunter tải video nhanh gấp 15 lần tốc độ xem video và hỗ trợ simultaneous downloads.

YouTubeHunter has built-in search and preview capabilities.
“Get video by URL” feature is available.
YouTubeHunter keeps subtitles for YouTube and DailyMotion videos.
You don’t need install any additional players or converters. Downloaded videos will be automatically converted to format viewable on your Mac. Or you can can choose appropriate option and YouTube videos will be converted to mp3.
YouTubeHunter saves original names from source web-pages for downloaded videos.
With “Add to iTunes” feature you can immediately copy downloaded videos and music to any of your devices such as iPhone, iPad, iPod, etc.
Special Safari extension for YouTube hides the most of YouTube video advertisings.
YouTubeHunter supports English, Italian, Spanish, French, Japanese languages.

More info: http://www.youtubehunter.com/

YouTubeHunter_v5.6.2

https://www.fshare.vn/file/UHL83I3I3LIF

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Ummy Video Downloader - Ứng dụng tải video trên youtube cho Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.