Zoom It – Zoom bất kỳ chỗ nào trên màn hình

Sep 8, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Zoom It giúp bạn dễ dàng phóng to bất kỳ vị trí nào trên màn hình để bạn theo dõi thông tin dễ dàng hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh phím tắt để Zoom. Tùy chỉnh lăn chuột để phóng to, thu nhỏ lên đến 500%

WITH ZOOM IT YOU CAN:
• Set the app to open when you start your Mac so that the magnifying loupe is always available but stays hidden until you want to use it.
• Use all of your usual keyboard shortcuts, trackpad controls, and mouse clicks at the same time as the loupe.
• Show the loupe temporarily with a simple keyboard shortcut.
• Keep the temporary loupe on-screen just by holding the Z key, and make it disappear by simply releasing the key.
• Use a simple shortcut to make the loupe stay on-screen permanently, without holding the Z key.
• Click, type, and select inside the magnified area.
• Choose between a round or rectangular loupe.
• Quickly change the size of the loupe.
• Easily adjust the amount of magnification, up to 500%
• Customize keyboard shortcuts for all Zoom It functions.
• Take a screenshot of what the Zoom It loupe is showing.

ZOOM IT IS GREAT FOR:
• Designers who need a closer look at layout and design elements, palettes, and tools.
• People who wear reading glasses or find themselves straining to see small elements on-screen.
• Project collaborators who need to send each other detailed screenshots.
• Presenters who want to highlight specific areas of an on-screen presentation for an audience.

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/zoom-it/id476272252
More info: http://www.zoomitapp.com

Zoom It 1.2.4

https://www.fshare.vn/file/H4UPQAYN5HPV

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.