Backup Driver trên Windows 10, 11 không cần phần mềm

March 11, 2024
Admin
Admin
Admin
Admin
3 mins read
Backup Driver trên Windows 10, 11 không cần phần mềm

Để sử dụng các dòng lệnh DISM nhằm backup driver, các bạn hãy làm theo những bước dưới đây:

  • Bước 1: Vào ổ C tạo thư mục tên Drivers
  • Bước 2: Mở Start Menu.
  • Bước 3: Gõ Command Prompt rồi click chuột phải vào đó và chọn Run as administrator.
  • Bước 5: Dán dòng lệnh này vào Command Prompt và bấm Enter: DISM /online /export-driver /destination:C:\Drivers

Đợi màn hình chạy 1 lúc, các driver sẽ được lưu vào thư mục Drivers trong ổ C đã tạo ở bước 1